EIGENLIJK
FEITELIJK

Is alles wat je hoort wel waar?

Eigenlijk feitelijk