Geen plaats meer voor Agalev in Schilde

Print
Yolande Avontroodt (VLD) wordt burgemeester van Schilde, het kartel CVP-VU-ID levert drie van de vijf schepenen, Agalev valt buiten de prijzen, en uittredend burgemeester Dirk Nuyts (CVP) verdwijnt volledig uit beeld. Dat zijn de opvallendste resultaten van het bestuursakkoord dat de VLD en het kartel CVP-VU-ID na maanden onderhandelen vrijdagavond ondertekenden.
BR>Als laatste gemeente in het Antwerpse kon Schilde de verkiezingsuitslag van 8 oktober eindelijk in een coalitie vertalen. De doorbraak kwam er in de nacht van donderdag op vrijdag. Donderdagavond was de gemeenteraad voor het laatst in haar oude samenstelling bij elkaar. Meteen daarna kwamen de onderhandelaars in conclaaf bijeen. Toen al was duidelijk dat er voor Agalev in de nieuwe bestuursploeg geen plaats zou zijn. "Vanuit de oppositie zullen we toezien op de groene accenten in het beleid", verzekert Agalev-verkozene Paul Vanthillo, die naast het ambt van milieuschepen greep. Het Vlaams Blok wordt dus niet de enige oppositiepartij in Schilde.
Nog dezelfde nacht van donderdag op vrijdag bereikten de VLD en het kartel CVP-VU-ID een mondelinge overeenkomst. Vrijdagavond zetten de respectieve partijbesturen het licht op groen, zodat net op tijd het akkoord kon worden ondertekend en de kandidaturen voor de mandaten konden worden ingediend. Die moeten dinsdag door de nieuwe gemeenteraad worden bekrachtigd.

Burgemeesterssjerp


Het akkoord werd onder meer mogelijk nadat uittredend burgemeester Nuyts zijn aanspraak op de burgemeesterssjerp liet vallen. "Ik gaf daarmee een signaal dat lokale politiek meer is dan een verdeling van postjes", aldus Nuyts. Dirk Nuyts neemt ontslag als gemeenteraadslid, en zal zich toeleggen op zijn werk bij een grote bank.
Zijn opvolgster Yolande Avontroodt (VLD), moeder van drie kinderen, is bedrijfsarts van beroep en zetelt in het federale parlement. In haar schepencollege breien Dirk Roosen (VLD) en Raf De Ridder (CVP) een vervolg aan hun lopende termijn als schepen. Nieuwkomers zijn VU'er Jef Couwels en de organisator van de Parkdagen Steven Dietvorst (CVP). Voormalig SGLD-boegbeeld Etienne Keller maakt een comeback als eerste schepen. De VLD'er Amaury Cornet wordt OCMW-voorzitter.
Een aantal aandachtspunten van de nieuwe bestuursploeg zijn: behoud van het groene karakter van Schilde/'s-Gravenwezel, infrastructuur voor lokale verenigingen, een minimale en sociaal rechtvaardige belastingdruk, een lokaal veiligheidsplan, en mobiliteit.
De coalitiepartners hopen "loyaal samen te werken in een constructieve sfeer". Tenminste, als de moeizaam doorspartelde coalitiebesprekingen geen voorafspiegeling zijn van wat volgt.

Zeven mandaten voor drie partijen


Yolande Avontroodt (VLD) - Burgemeester Politie, Brandweer, Burgerlijke Stand, Personeelszaken
Etienne Keller (VLD) - Eerste schepen van Openbare Werken, Mobiliteit en Patrimonium
Dirk Roosen (VLD) - Schepen van Ruimtelijke Ordening, Financiën en Informatica
Steven Dietvorst (CVP) - Schepen van Jeugd, Gezin, Lokale Economie, Communicatie en Sociale Zaken
Raf De Ridder (CVP) - Schepen van Leefmilieu, Onderwijs en Seniorenbeleid
Jef Couwels (VU-ID) - Schepen van Sport, Cultuur, Ontwikkelingssamenwerking, Toerisme
Amaury Cornet (VLD) - OCMW-voorzitter

.

Nu in het nieuws