Test-Aankoop eist bescherming kinderen tegen internetreclame

Test-Aankoop eist in Budget en Recht een wettelijke bescherming van kinderen tegen commerciële praktijken op het internet. Allerlei reclametechnieken op het internet viseren rechtstreeks kinderen jonger dan 12. Deze zijn normaliter echter niet in staat om reclame kritisch te benaderen. Sinds kort worden zelfs methodes gesignaleerd om via kinderen informatie te verkrijgen over het gezin. De huidige wetten bevatten vooral regels inzake tv-reclame, maar voor andere reclame of marketingtechnieken, zoals via het internet, is amper iets geregeld. TA wil een wettelijk verbod om kinderen onder de 12 op het internet commercieel als doelgroep te viseren en ongevraagd e-mails te sturen. Reclameboodschappen voor kinderen zouden als dusdanig herkenbaar moeten zijn en losgekoppeld van spelletjes en wedstrijden. Het moet volgens TA verboden worden om bij kinderen informatie los te krijgen over henzelf of anderen en deze informatie door te spelen aan derden, tenzij ouders of voogden. Kinderen onder 12 mogen enkel mits toestemming van ouders via het internet producten of diensten kopen.

BR>

Nu in het nieuws