Hovese schepenbevoegdheden verdeeld

De bevoegdheden binnen het Hovese VLD-CVP-schepencollege zijn bekend. Er zijn slechts enkele verschuivingen in vergelijking met het uittredende college. Het OCMW-voorzitterschap verhuist naar de VLD. Burgemeester Luc Vuylsteke (CVP) behoudt grotendeels zijn bevoegdheden. Wel moet hij openbare werken afstaan aan nieuwkomer Désirée Van Raemdonck-Oen van de VLD. Zij krijgt ook nog lokale economie en Europese zaken. Luc Stichelbaut (VLD) blijft schepen van Financiën. Milieu, dat hij eerder moest delen met schepen Vernimmen, gaat integraal naar Stichelbaut. Monique Van Reeth-Stevens (CVP) krijgt opnieuw onderwijs en cultuur onder haar bevoegdheid. Ook ontwikkelingssamenwerking is voor haar. Sociale zaken en contacten met het OCMW verhuizen naar Piet Vernimmen (CVP), die ook o.m. sport, bejaardenbeleid en personeel krijgt. Hélène De Boe-Ariën, uittredend VLD-schepen van Sociale Zaken, volgt naar alle waarschijnlijkheid Monique Slaets (CVP) op als voorzitster van het OCMW.

LVG

BR>

Nu in het nieuws