Bestuursakkoord Hoboken getekend

Het bestuursakkoord tussen SP, VLD, CVP en AGALEV werd donderdag officieel ondertekend. Zowel PVDA als het Vlaams Blok vormen de oppositie. "We gaan in grote lijnen de politiek van de vorige zes jaar verderzetten", verklaart loco-burgemeester Marc Van Muylem (SP). "Nog belangrijker wordt de werking in de wijken en de communicatie met de bevolking. De Hobokenaars zullen heel snel in het straatbeeld de positieve werking en het nieuwe elan van de districtsraad kunnen constateren", zegt Marc Van Muylem nog. Ook wil hij betere afspraken en intensere communicatie met de Antwerpse gemeenteraad. "Er werd vroeger nogal wat beslist over de hoofden van de Hobokenaars heen, en zoiets moet in de toekomst in elk geval vermeden worden", stelt de loco-burgemeester, die buiten het voorzitterschap van de districtsraad ook communicatie en seniorenbeleid als bevoegdheid krijgt. Loco-schepen Herman Wellens (VLD) beheert de zware post van Openbare Werken en Cultuur. Loco-schepen John Van der Linden (CVP) staat in voor jeugdbeleid en openbare verlichting. Jef Van Meensel (AGALEV) wordt de loco-schepen van Groenvoorziening en Johan Felix krijgt de bevoegdheid over sport.

Hugo Wilri

BR>

Nu in het nieuws