VLD'ers trekken steun aan kandidaat-burgemeester in in Duffel

De twee VLD'ers Wim Pittoors en Guy De Wilder hebben provinciegouverneur Camille Paulus gevraagd om hun steun aan kandidaat-burgemeester Guido De Vos (CVP) ongedaan te maken. De twee hadden enkele weken geleden de voordracht van De Vos schriftelijk gesteund. "Nu we weten dat er een klacht loopt tegen De Vos, willen we ons terugtrekken", motiveren de twee. Agalev heeft een klacht ingediend tegen Guido De Vos wegens al dan niet vermeende intimidatie. De ouders van Agalev-kandidaat Aby Op de Beeck hebben een groentewinkel. Al negen jaar leveren zij driemaal per week groenten aan het OCMW-rusthuis van Duffel. Volgens Agalev zou De Vos er als OCMW-voorzitter mee gedreigd hebben de groenteleveringen stop te zetten als Aby zou opkomen voor Agalev. Hij zag - steeds volgens Agalev - in de jongeman een electorale bedreiging. Onmiddellijk na de verkiezingen mocht de kruidenier inderdaad niet meer leveren. Agalev spreekt van broodroof.

Tom Lamberts

BR>"Van die klacht waren wij nog niet op de hoogte toen we onze handtekening plaatsten onder de voordracht van De Vos. Het is evident dat we ons in die wetenschap nu terugtrekken. We stellen vast dat de groenteleveringen inderdaad zijn stopgezet. Dat is toch al te toevallig ", aldus de twee VLD'ers. Provinciegouverneur Paulus houdt de vraag van de twee VLD'ers nu in beraad. Aby Op de Beeck is over de zaak al twee keer ondervraagd. Het provinciebestuur tilt zwaar aan de klacht. Gevolg is dat Guido De Vos de enige burgemeester in de provincie is die nog niet officieel is benoemd. Wellicht om die reden - al wil niemand dat officieel bevestigen - is de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad verdaagd van 3 januari naar 8 januari. Vóór 3 januari komt de bestendige deputatie niet meer bijeen. In de eerste week van het nieuwe jaar wel. Wellicht hoopt de coalitie dat de benoeming in die week toch zal volgen. Zoniet moet uittredend burgemeester Clem Van Winckel nog wat langer aanblijven.

Nu in het nieuws