"Laat Antwerpen aan de kust containertrafiek behandelen"

Samenwerking, fusie of een of andere vorm van trafiekverdeling over de Vlaamse havens? Wat een jaar geleden absolute utopie leek is dat vandaag zeker niet meer. Het kan moeilijk toeval zijn dat de hoogste Antwerpse en Zeebrugse havenautoriteiten donderdag, los van elkaar, in hun commentaren op het voorbije jaar pleidooien hielden voor een zeer concrete krachtenbundeling. "Wat ik meer dan ooit wens is een fusie van de containerfaciliteiten. Dat is een noodzaak", verklaarde Fernand Traen, voorzitter van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ), donderdag. "Om de Vlaamse havens een plaats op de wereldkaart te verzekeren, moeten we hen als een eenheid beschouwen. Wij moeten daarom een investeringsplan opmaken voor

de

Vlaamse havens, waarin die havens als een eenheid worden bekeken en niet meer vanuit de behoefte van één haven." "Ik pleit niet voor onbeperkte investeringen maar voor een operatie waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van het bestaande. Tegelijk moet de Vlaamse overheid snel initiatieven nemen op het vlak van mobiliteit voor alle Vlaamse havens en zeker niet meer via deelplannen en deelfacetten die de mobiliteit nog meer in het gedrang zullen brengen." Concreet sneerde Traen daarbij naar de enorme bedragen die nu al worden vooropgesteld voor een spoorverbinding tussen de Antwerpse rechter- en linkeroever.

Paul Verbraeken

BR>

Voorstel

"Men kan Antwerpen bezwaarlijk verwijten niet open te staan voor samenwerking. Aan de andere kant hoeft zo'n samenwerking ook niet op alle terreinen: dat zou kunstmatig zijn", onderstreept de Antwerpse havendirecteur Eddy Bruyninckx aansluitend bij wat havenschepen Delwaide eerder in de gemeenteraadscommissie opperde. "We moeten vooral kijken naar de pijnpunten die voor het geheel contraproductief zijn." "Maar er zijn terreinen waar samenwerking wél kan. Neem nu de containertrafiek. In Zeebrugge staat de Flanders Container Terminal voor 90% leeg en de OCHZ-terminal voor de helft. De rol die Zeebrugge daar voor zichzelf zag, kan het niet doorzetten: het is niet omdat je aan zee ligt, dat je succesvol bent." "In schril contrast daarmee staat het containersucces van Antwerpen. In volle redelijkheid stel ik dus voor: vertrouw ons de containerfaciliteiten van Zeebrugge toe. Wij doen nu al meer dan 90% van de intercontinentale containertrafiek. Laat ons het voortouw nemen waar we het al zeer goed doen."

"Anderzijds stellen wij vast dat Zeebrugge donderdag zijn 1 miljoenste wagen dit jaar transporteerde. Zeebrugge bevestigt hiermee zijn rol van bijzonder knappe autohaven. Wij erkennen ten volle die positie. Wij willen daar dus niet koppig aan vasthouden. Tegenover de almaar verdere concentraties van rederijen en goederenbehandelaars, moeten wij als één geheel optreden. In dat verband kan je met Zeebrugge dus praten over de Antwerpse autoterminal aan het Vrasenedok. Ook dat is niet niets: ondanks het feit dat onze havenrechten voor roro's zeven keer hoger zijn dan deze van Zeebrugge, zullen we dit jaar toch ook zowat 770.000 auto's verscheept hebben."

Nu in het nieuws