"Balkanziekte kan worden genezen"

Goed én slecht nieuws van het Balkanziektefront. Eerst het slechte: volgens de liberale vakbond VSOA-Militairen zijn de eerste gevallen van Balkanziekte opgedoken bij veteranen van de recente Kosovo-missies. En dan het goede: de Balkanziekte kan in bepaalde gevallen worden behandeld en genezen. Onder de noemer 'Balkanziekte' valt een brede waaier van fysieke aandoeningen - van slapeloosheid over huidirritaties tot hersenkanker - die vastgesteld werden bij Belgische militairen na missies in ex-Joegoslavië. Mogelijke oorzaak is chemische vervuiling, al dan niet doelbewust als oorlogswapen gebruikt. Maar precies omdat die oorzaak voorlopig onbekend is, weigert het Belgische leger het verband te erkennen tussen de Balkan-missies en de vele ziektes van haar Balkan-veteranen. Het Belgisch leger geeft overigens toe dat vijf Balkanveteranen aan kanker zijn overleden en vier anderen op dit moment kanker hebben, maar stelt dat kankers bij de Balkan-veteranen niet vaker voorkomen dan bij de rest van de bevolking.

Frank Jacobs

BR>Marc De Ceulaer uit Genk, zelf slachtoffer van de Balkanziekte, volgt het dossier voor VSOA-Militairen. Hij klaagt de traagheid van de overheid aan. "Het wetsvoorstel van PRL-Kamerlid Jean-Paul Moerman (dat compensatie mogelijk maakt zonder dat een causaal verband is aangetoond, red.) heeft de steun van verscheidene meerderheidspartijen en zou een spoedbehandeling krijgen, maar dat gebeurt maar niet." VSOA-Militairen wil daarom de overheid onder druk zetten door begin januari te proberen voor een burgerlijke rechtbank schadeloosstelling af te dwingen van de Belgische staat. De Ceulaer stelt dat de Balkanziekte kan worden genezen. "Wij hebben contact met professoren en medici wereldwijd die in staat zijn om mensen met Balkanziekte te helpen." Eén van die professoren is fysioloog Kenny De Meirleir (VUB). Hij doet grootschalig onderzoek naar CVS (Chronisch Vermoeidheidssyndroom) en behandelde in die hoedanigheid ook enkele Balkanveteranen. CVS is één van de manieren waarop de Balkanziekte zich kan uiten. De Meirleirs onderzoek spitst zich toe op mycoplasmen, een soort micro-organismen.

Nu in het nieuws