VLD stapt uit kartel en krijgt steun van Gembel in Wijnegem

Het kartel SP-VLD is uiteengespat in Wijnegem. Dat gebeurde op initiatief van de VLD, die solo voortgaat. De VLD krijgt daarbij de steun van Gembel. Deze lokale partij heft zichzelf op om de liberalen te versterken. "De slechte verkiezingsuitslag van het kartel SP-VLD, vijf zetels, ligt aan de basis van de breuk. Toch zijn er nog andere factoren die daarbij kwamen kijken", vertelt de enige VLD-verkozene Jürgen Van Osselaer. De andere vier verkozenen van het kartel behoren tot de SP-strekking. "Ook dat wringt. Temeer omdat er beloofd werd dat minstens één SP'er, Kim Van Hoof of Gerda Leysen, haar mandaat niet zou opnemen. Dat maakte de weg vrij voor Martine Knuysen (VLD) om mee in de gemeenteraad te zetelen. Daardoor was de verhouding SP-VLD, met name 3-2, veel billijker geweest. Van die belofte kwam echter niets in huis." De uitspraken van huidig schepen Edwin Somers (SP) tijdens de jongste gemeenteraadszitting deden de emmer overlopen.

Jan Vorsselmans

BR>Jürgen Van Osselaer: "Hij viel burgemeester Leo Carpentier (CVP) aan, omdat deze contact met mij had gezocht met het oog op het depanneren van een nipte CVP-Agalev-meerderheid in geval van nood. Ik heb voor de eer bedankt, maar de CVP heeft het volste recht te praten met om het even wie. Dat is bij mijn weten nog altijd niet verboden." Jürgen Van Osselaer staat er in de gemeenteraad voortaan alleen voor. "Voor de bevolking en voor de andere raadsleden is het best dat ik nu, dus nog voor de installatievergadering van 2 januari, klare wijn schenk. Zowel de plaatselijke als de nationale partijtop zijn het eens met mijn beslissing. Mijn houding tijdens de gemeenteraad hangt af van elke materie op zich. Dat maakt dat ik nu eens met de coalitie meestem, dan weer partij kies voor de oppositie. Af en toe wil ik zelf ook iets doordrukken." De VLD krijgt de steun van Gembel (Gemeentebelangen), partij die na een jarenlange breuk met de liberalen zichzelf opheft en naar de oude schaapsstal terugkeert.

Nu in het nieuws