Alleen mannen in college in Kalmthout

Bij de vijfentwintig nieuwe Kalmthoutse raadsleden zitten zeven vrouwen. In het schepencollege is echter geen enkele dame te bespeuren. Oppositieleider Monique Aerts betreurt die situatie. Monique Buyens (CVP), Lieve Van Ermen (VLD), Gerda Nunez-Garcia (VLD), Mathilde Warmoeskerken (SP), Inga Verhaert (SP), Bregtje Jordan (Agalev) en Monique Aerts (Agalev) zijn de nieuwe vrouwelijke raadsleden. En hoewel de Kalmthoutse vrouwen niet massaal op het eigen geslacht gestemd hebben, is het Eva-gehalte van de raad behoorlijk. Toch zit er geen vrouw in het CVP-VLD-schepencollege. Monique Aerts: "Meer dan de helft van de bevolking is niet vertegenwoordigd in het college. Dat is onaanvaardbaar. Voor ons is de homogene mannenploeg een afspiegeling van ouderwetse politiek. Met de CVP'ers Maria Francken en Monique Buyens in het college was het anders." Agalev, SP en VU-ID schuiven donderdag 4 januari vijf tegenkandidaten naar voor voor de schepenmandaten. Het gaat om Hans De Schepper (Agalev) en Patrick Cools (VU-ID)...en de vrouwen Monique Aerts, Bregtje Jordan en Mathilde Warmoeskerken.

J.S.

BR>

Nu in het nieuws