College is eindelijk klaar met verdeling van bevoegdheden in Rumst

Het nieuwe Rumstse schepencollege is duidelijk niet over één nacht ijs gegaan wat de takenverdeling betreft. Tot voor enkele dagen was alleen geweten wie burgemeester wordt en welke taken naar Franci Van der Wildt gaan, de enige SP-schepen. Vooral over de bevoegdheden van Geert Van Der Auwera, de enige nieuwkomer, was heel wat te doen. Hij krijgt de post openbare werken. De bevoegdheden van het Rumstse schepencollege voor de komende zes jaar liggen eindelijk vast. Vooral de CVP nam ruimschoots de tijd om goed voorbereid aan de komende legislatuur te beginnen. Alleen Edgar Thys, die door zijn partijleden als burgemeester werd genomineerd, wist vlug waar hij aan toe was. Zijn vraag om naast de bevoegdheden sport, personeel en politie ook verkeer aan zijn pakket toe te voegen, werd ingewilligd. Zijn aversie tegen het doortrekken van de N171 (expresweg) is hier zeker niet vreemd aan. Ook de andere CVP-schepenen weten nu welke taken tot hun bevoegdheden behoren. Eddy Huyghe behoudt ruimtelijke ordening, financiën en juridische zaken en krijgt er informatie bij. Voor Jeannine Van Cauwenbergh verandert niets. Zij behoudt monumentenzorg, cultuur, gezinsbeleid en onderwijs. Jef Van der Borght behoudt ontwikkelingshulp en toerisme en krijgt er locale economie met landbouw en middenstand bij. Nieuwkomer Geert Van der Auwera wordt de man voor openbare werken en jeugd. Franci Van der Wildt wist al eerder dat ze naast milieu ook stedenbouw op haar agenda heeft staan. Zij wordt eerste schepen. Dat betekent dat zij de taak van dienstdoend burgemeester overneemt van Eddy Huyghe.

Jef Wijckmans

BR>

Nu in het nieuws