Lange wachttijden voor levering van stookolie

Door de plots gestegen vraag naar stookolie en de moeilijke aanvoer vanwege de eindejaarsfeesten kan een aantal brandstoffenhandelaars tijdelijk niet aan de vraag voldoen. De wachttijden voor levering aan particulieren kunnen oplopen tot vijf dagen. Dat blijkt uit een rondvraag bij de grootste leveranciers in Limburg.
BR>
Nu de prijs voor een liter stookolie weer tot onder de 14 frank per liter is gezakt en het pas echt winter is geworden, maken veel mensen van de gelegenheid gebruik om nog vlug stookolie te bestellen. De hoge vraag naar stookolie wordt nog versterkt door de 5.000 frank terugbetaling die de OCMW's dit jaar voorzien voor de categorie van weduwen(-naars), invaliden, gepensioneerden en wezen (WIGW's).
Victor Nuyts van Interoil, groothandel in brandstoffen, spreekt van wachttijden van vier tot vijf dagen voor particulieren. Tegen het einde van deze week moeten de logistieke problemen zijn opgelost. Marc Van Cauter van Elrop (Fina) in Houthalen zegt eveneens pas volgende week te kunnen leveren aan wie vandaag bestelt.
«Wij hebben nog voldoende voorraden», zegt directeur Philippe Van De Velden van Verboven Petroleum uit Lummen. «Maar het klopt dat depots van heel wat handelaars droog staan. Wie niet tijdig een schip voor de bevoorrading vanuit de raffinaderijen heeft besteld, kan enkel wachten. Bovendien zijn de sluizen tijdens de feestdagen langer gesloten.»
Dat de sluizen bij kerst- en nieuwjaar gesloten zijn, is elk jaar zo. «Maar door de plots gestegen vraag moet er op minder dagen veel méér stookolie dan normaal geleverd worden», stelt ook Francis Wanten van Comfort Energie uit Hasselt vast.

Nu in het nieuws