Van laaggeschoolde vrouwen werkt amper 30 procent

België behoort tot de slechtst presterende landen als het gaat om de tewerkstelling van laaggeschoolde vrouwen. Dat blijkt uit een studie van het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) van de UFSIA. Uit een vergelijking tussen 13 geïndustrialiseerde landen blijkt dat België met 30 procent werkende laaggeschoolde vrouwen enkel Spanje en Italië achter zich laat.
BR>Het Centrum voor Sociaal Beleid vergeleek gegevens over de tewerkstelling van vrouwen uit dertien landen. De auteurs maakten een onderscheid tussen 'sociaal-democratische' (Zweden, Finland, Denemarken), 'liberale' (Groot-Brittannië, VS, Noorwegen, Canada, Australië) en 'conservatieve' welvaartsstaten (België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Nederland, Spanje en Italië).
In de Scandinavische landen ligt de tewerkstellingsgraad van laaggeschoolde vrouwen op meer dan 60 procent. In de VS en het Verenigd Koninkrijk is dat 59 procent. Van de 'conservatieve' landen scoren Frankrijk (49,9 procent), Duitsland (48,3) en Nederland (46,2) het best. Daarna volgen Luxemburg (39,1), België (29,1), Italië (22,2) en Spanje (20,4).

Zorgarbeid


Voor hooggeschoolde vrouwen geldt in alle welvaartsstaten dat de tewerkstellingsgraad nog nauwelijks achter ligt op die van de mannelijke collega's. In België, Zweden en de VS ligt die rond de 80 procent. Er is geen band meer met het sociaal-economisch beleid in die landen. Hooggeschoolde vrouwen participeren bijna allemaal, ook als ze kinderen hebben.
Bij de laaggeschoolde vrouwen is het verschil in sociaal-economisch beleid wel bepalend. Een beleid gericht op de ondersteuning van zorgarbeid kan in landen met een lage participatiegraad soelaas bieden, luidt het. De combinatie van toenemend tweeverdienerschap en de lagere tewerkstellingsgraad van laaggeschoolde vrouwen gaat vooralsnog niet samen met een verscherping van de inkomensongelijkheid, zeggen de auteurs. Een verklaring daarvoor vinden ze in de vaststelling dat het arbeidsinkomen van de mannelijke partner in geen enkel land sterk samenhangt met dat van de vrouwelijke partner.
Nu in het nieuws