Xerox in de problemen

Kopieerreus Xerox, in de jaren zestig de uitvinder van het kopieerapparaat, zit in ernstige moeilijkheden. De kredietlijnen zijn volledig opgebruikt. Een ultiem reddingsplan lijkt daarmee gehypothekeerd. Xerox is in Europa beter bekend onder de naam Rank Xerox. De Amerikanen hadden het Britse amusementsconcern Rank als partner aangezocht voor de exploitatie van een joint venture.
BR>Het ziet er echter naar uit dat Xerox de snelle overgang naar de digitale technologie en het internet gemist heeft. De kopieermarkt komt in verdrukking. Xerox krijgt het daardoor moeilijk. Vooral de hoge uitstaande schuldenlast weegt zwaar. Het bedrijf zit op een schuldenberg van liefst 11 miljard dollar, zowat 450 miljard frank. De banken doen moeilijk. Ze willen hun kredietlijnen afsnijden. Ook Belgische banken hebben flink wat vorderingen uitstaan. Onder hen de Fortis Bank en KBC.
Xerox probeert de situatie te keren door fors te besparen op de uitgaven. Er zijn voor zowat 1 miljard dollar uitgavenbeperkingen gepland. Maar die volstaan niet. Vandaar de geplande uitverkoop van activa. Dat is inmiddels reeds gebeurd met de vestigingen in China en Hongkong. Die worden doorgeschoven naar Fuji Xerox. Die verkoop levert 550 miljoen dollar op.
Maar kennelijk is dit niet genoeg. De bankiers zijn ongerust. Ze vragen zich af of Xerox de terugbetalingen nog wel aankan. Een kredietlijn van 7 miljard dollar die in principe nog liep tot oktober 2002 blijkt nu al uitgeput. Analisten denken dat Xerox nu niets rest behalve de aanvraag van een gerechtelijk akkoord in de VS, het fameuse chapter 11. Daardoor kan het bedrijf zich buiten de greep van de banken houden.
In eigen land blijft Xerox België ondertussen vrij goed presteren. Het bedrijf tekende verleden jaar voor een omzet van 6,2 miljard frank. Daar werd een nettowinst van zo'n 100 miljoen op verdiend. Bij Xerox België werken nagenoeg 500 mensen.

Nu in het nieuws