Vrachtwagens Genk-Zuid samen op één Truck Yard

In Genk komt een nieuw truck center. Met het project is een investering van ruim 500 miljoen frank gemoeid en er kunnen 100 mensen aan de slag. Dit heeft Hugo Maris van Agoria, het voormalige Fabrimetal, in een gesprek met de redactie gezegd. De zogenoemde Truck Yard brengt alle vrachtwagens die op de industriezone Genk-Zuid moeten laden of lossen, samen op één terrein. De Truck Yard biedt bovendien alle dienstverlening die vrachtwagenchauffeurs nodig hebben.
BR>
De bedoeling van het truck center is in de eerste plaats het gecoördineerd laten verlopen van het transport van goederen naar de bedrijven op het industrieterrein. Op die manier kunnen verkeersproblemen in de buurt van de bedrijven vermeden worden. Bovendien wil men het wildparkeren van vrachtwagens tegengaan. Coördinator Hugo Maris: «Nu staan buitenlandse vrachtwagens vaak her en der op parkings en naast de weg. Met de komst van de Truck Yard kan de gemeente de truckers verplichten om van die faciliteiten gebruik te maken.»
Het truck center wil niet alleen het goederentransport makkelijker doen verlopen, het wil de vrachtvervoerders alle faciliteiten aanbieden die ze nodig hebben. Hugo Maris wil op het terrein, naast uitgebreide parkeerruimte, overnachtingsmogelijkheden en restaurants voorzien. In een servicegarage met tankstation kunnen de chauffeurs banden laten vervangen, kleine herstellingen of onderhoudswerkzaamheden laten uitvoeren. Hij rekent er ook op dat de douanediensten een kantoor willen openen in het truck center, terwijl een politiepost voor de goede orde zou kunnen zorgen.

Haalbaarheid


Het is niet de eerste keer dat in Limburg een truck center in de steigers staat. De Truck Yard van Genk komt waarschijnlijk op de hoek van de Boudewijnlaan en de Westerring, hoewel ook een locatie aan de Henry Fordlaan nog tot de mogelijkheden behoort. De locatie aan de Westerring is vooral interessant omdat alle transport naar Ford en het toeleveringspark langs het kanaal kan gebeuren, zodat ze het gewone wegverkeer zo weinig mogelijk hinder berokkenen.
In verband met het truck center is zopas door een aantal betrokkenen vergaderd. Het gaat om Ford Genk, dat vooral de truckparking voor de fabriek wil ontlasten, transportfirma Ewals, bouwfirma Strabag, het gemeentebestuur en coördinator Hugo Maris van Agoria. Momenteel wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Verder worden ook contacten gelegd met andere geïnteresseerden en mogelijke investeerders, zoals uitbaters van wegrestaurants en oliemaatschappijen. In februari komen de betrokkenen opnieuw samen. Eind 2001 moet de Truck Yard operationeel zijn.

Nu in het nieuws