Eenheid blijft kandidaat in Herenthout

De Herenthoutse fractie Eenheid blijft net als de SP kandidaat om in de bestuursmeerderheid te stappen als de coalitiepartners GBL en HVP geen akkoord bereiken over de mandaatverdeling. Eenheid bevestigde haar bereidheid tot een actief bestuursmandaat onlangs nog bij een kopman van GBL.

P.B.

BR>HVP en GBL bakkeleien nog over de precieze verdeling van mandaten binnen de coalitie. Het ziet ernaar uit dat na de installatievergadering van begin januari verder onderhandeld moet worden. "Het gebeurde vroeger al eens dat een schepen pas een concrete bevoegdheid krijgt na zo'n installatie", weet een zegsman van GBL. "De bevoegdheden moeten niet vaststaan wanneer het schepencollege voorgedragen wordt."

Eenheid heeft zich naar eigen zeggen verzoend met het vooruitzicht op zes jaar oppositie. Niettemin staat voor de fractie de deur voor actief besturen op een kier. "Wij stellen ons tevreden met twee mandaten", oppert Eenheid-lijsttrekker Joep Cambré. "Als de SP bij het akkoord betrokken wordt, doen we het zelfs met één mandaat. Jan Van Dyck zou tevreden zijn met één bevoegdheid."

Inmiddels doen voor de intrede in het schepencollege nieuwe namen de ronde. Met het onverwachte vertrek van huidig schepen van jeugd François Wagemans (HVP), is het pad geëffend voor Josée Poelmans. Volgens de eerste prognoses stapt Poelmans pas over drie jaar in het college.

Nu in het nieuws