Kerstman doet Beverse CVP en kartel de vredespijp roken

BeverenDe CVP en het kartel van VU-VLD-Agalev bereikten zaterdagochtend rond 3u een akkoord over de vorming van een coalitie. Meer dan twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen is daarmee eindelijk duidelijk wie de komende zes jaar aan het roer van de gemeente zal staan.

Yves Vrebos

BR>"Het was geen gemakkelijke dracht en zelfs een pijnlijke bevalling, maar we kunnen de geboorte van een kerstekind meedelen", verkondigde uittredend burgemeester François Smet (CVP) het nieuws van het politiek akkoord. Dat bepaalt dat Smet op de installatievergadering van 3 januari 2001 opnieuw als burgemeester wordt voorgedragen. Hij krijgt vier partijgenoten in het schepencollege. Dat zijn de uittredende schepenen Robert Blommaert, Wilfried Lauwers, Peter Deckers en Marc Van de Vijver.

Het kartel dat erin slaagde de naoorlogse absolute meerderheid van de CVP te breken, krijgt drie schepenzetels en het voorzitterschap van het OCMW. Boudewijn Vlegels wordt eerste schepen. Jean-Pierre Boeye en Ludo De Block maken het trio rond. Het voorzitterschap van het OCMW is voor Luc Maes. Het kartel krijgt daarbovenop het voorzitterschap van de intercommunale Ibogem.

Welke schepenen welke bevoegdheden krijgen, was bij de bekendmaking van het coalitieakkoord nog niet duidelijk. "Dat maken CVP en kartel de komende dagen binnen eigen rangen uit", stelden zowel François Smet als Boudewijn Vlegels. De burgemeester is sowieso verantwoordelijk voor de bij wet vastgestelde bevoegdheden als politie, veiligheid en brandweer.

De christen-democraten mogen een aantal belangrijke departementen onder elkaar verdelen. Het gaat onder meer om Begroting, Landbouw en Groendienst, Lokale Economie en KMO, Mobiliteit, Cultuur en Onderwijs, Jeugd en Sociale Zaken. Het kartel sleepte 'zware' departementen als Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Openbare Werken, Leefmilieu, Financiën en Sport en Recreatie in de wacht.

Compact

"Bij de verdeling van de bevoegdheden is rekening gehouden met compacte pakketten om efficiënt te kunnen werken. We willen zowel binnen het schepencollege als met onze raadsleden en de adviesorganen intens overleg plegen", liet Boudewijn Vlegels duidelijk verstaan.

"We streefden een goed akkoord na", voegde François Smet daaraan toe. "Dat omvat gezamenlijke standpunten over een aantal pijnpunten. Het is duidelijk dat we niet naar een verlaging van de belastingen gaan. De politiehervorming, de pensioenen van ons personeel en de diverse overeenkomsten met de overheid gaan veel geld opslorpen."

Inzake Doel wil de nieuwe meerderheid zo goed mogelijk meewerken aan de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering. Volgens Smet zal de coalitie zich in elk geval verzetten tegen marginalisatie en verkrotting van het polderdorp. "Onder meer op het vlak van verenigingsleven en cultuur willen we de leefbaarheid zo lang mogelijk garanderen", beloofde de burgemeester.

Nu in het nieuws