Miyazawa: Japan wordt opnieuw een wereldleider

Japan wordt in de eenentwintigste eeuw weer een van de toonaangevende landen van de wereld. Voorwaarde is dat de samenleving van het eilandenrijk zich aanpast, zo blikte de Japanse minister van Financiën Miyazawa een week voor het begin van het nieuwe jaar vooruit.

ANP

BR>De 81-jarige bewindsman verklaarde in een vraaggesprek met de publieke televisiezender NHK ervan overtuigd te zijn dat zijn land nu een gestage economische groei beleeft. Het afgelopen decennium onderging Japan de meest hardnekkige crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Miyazawa sluit niet uit dat het land nog periodes van achteruitgang doormaakt, op weg naar een langer aanhoudende economische groei.

Japan moet wel een aantal zaken wijzigen, zo erkende de minister. Economen hebben al langer gewezen op de betrekkelijke starre arbeidsmarkt en op het protectionisme van Tokio. Dat laatste is al jarenlang een doorn in het oog van Washington. De Verenigde Staten menen dat ook de kapitaalmarkt flexiber moet worden.

Zondag besprak de regering de begroting voor volgend jaar. In het komende begrotingsjaar dat op 1 april begint, mikt Japan op een groei van 1,7 procent, een half procentpunt meer dan in het lopende jaar. Als de raming uitkomt, groeit de economie voor het derde achtereenvolgende jaar, maar het groeitempo is tamelijk laag.

Tokio heeft de afgelopen jaren vele keren met forse overheidsprogramma's getracht de economie op te krikken. Daardoor heeft het land de grootste schuldenlast van de geïndustrialiseerde wereld. De financiering van de staatsschuld slokt een vijfde van de jaarlijkse uitgaven op. In de nieuwe begroting wil de regering een derde van de inkomsten uit een nieuwe staatslening halen.

Nu in het nieuws