Kortenbergse boswachter kan geen gemeenteraadslid worden

De nieuwe Kortenbergse burgemeester Marc Thienpont (VLD) zal bij de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad Agalev-verkozene Wim Van Roey niet kunnen beëdigen als raadslid. In antwoord op een brief van Thienpont schrijf Vlaams-Brabants gouverneur De Witte immers dat er een onverenigbaarheid is tussen het ambt van gemeenteraadslid en diens job als boswachter van de Vlaamse administratie Bos en Groen. De deputatie verklaarde in 1999 om dezelfde reden het mandaat van Van Roey al als vervallen.

Belga

BR>Van Roey werd in 1994 in Kortenberg op een CVP-lijst verkozen en was er tot in 1997 schepen. Daarna stapte hij wegens een conflict uit de partij en zetelde als onafhankelijke De deputatie verklaarde in 1999 op vraag van het schepencollege zijn mandaat vervallen wegens de vermelde onverenigbaarheid.

Bij de jongste verkiezingen werd hij verkozen op een Agalev-lijst. In de nieuwe VLD-SP-Agalev-coalitie kreeg hij voor een periode van 3 jaar een nieuw schepenambt aangeboden. Omdat de verdeling van de ambten volgens hem niet volgens de binnen Agalev gemaakte afspraken gebeurde, besliste hij midden oktober af te zien van een schepenambt en opnieuw als onafhankelijk gemeenteraadslid te zetelen.

"Het ambt van boswachter is onverenigbaar met dat van gemeenteraadslid omdat dit ambt overeenkomstig de huidige rechtspraak onder dat van agent van openbare macht valt", aldus provinciaal ambtenaar Ronny Van Herck in een toelichting bij de brief van de gouverneur. Bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad moet de burgemeester de betrokkene deze onverenigbaarheid melden en vragen of hij afziet van zijn ambt als boswachter.