Nahima Lanjri wordt CVP-fractieleidster in Antwerpen

Nahima Lanjri wordt fractieleidster van de CVP in de gemeenteraad. In 2004 zou ze ook de Antwerpse spitskandidate worden voor het Vlaams parlement. De fractie besliste ook dat Ludo De Ranter de kandidaat is om Eric Antonis op te volgen.

Roger Van Houtte

BR>De Antwerpse CVP-fractie heeft vrijdag, samen met voorzitter Patrick Van der Straten, de taken voor de komende legislatuur verdeeld. Nahima Lanjri, die naast een schepenzetel viel, zal de CVP-fractie leiden.

Bij de verkiezingen in 2004 zal ze worden vooruitgeschoven als eerste Antwerpse kandidate voor het Vlaams parlement. Normaal wordt dat een eerste of tweede plaats en dus verkiesbaar. De CVP heeft nu drie vertegenwoordigers uit het arrondissement in het Vlaams parlement.

Tevens is afgesproken dat Ludo De Ranter de tweede helft van de termijn van schepen van Cultuur Eric Antonis zal overnemen. Suzette Verhoeven en Philip Heylen zullen onmiddellijk volwaardig meespelen in belangrijke dossiers.

Philip Heylen zou enkele moeilijke intercommunales tot zich nemen. Hij zou voorzitter worden van Isvag, ondervoorzitter van de Antwerpse Waterwerken en lid van de raad van bestuur van het autonoom havenbedrijf. Suzette verhoeven wordt mogelijk voorzitster van Telekempo en Nahima Lanjri van de intercommunale Hooge Maey.