Geen ecotaksen op drankverpakkingen

Er komen ecobonussen in plaats van ecotaksen op drankverpakkingen. Pas wanneer die niet werken, kan ook worden gedacht aan ecotaksen. Dat heeft de regering-Verhofstadt vrijdag beslist op de laatste ministerraad van het jaar.

Eric Donckier

BR>De ministerraad liep vrijdag uit omdat er in laatste instantie grote meningsverschillen waren gerezen over de ecoheffingen op drankverpakkingen. Vooral de groenen van Agalev en Ecolo deden moeilijk. Zij konden het wel eens zijn met het principe van ecobonussen, maar wilden dat er tegelijk ook een beslissing viel over ecotaksen. Meer zelfs, ze wilden in het akkoord ook concrete bedragen opgenomen zien. Uiteindelijk moesten ze zich tevreden stellen met een kaderakkoord zonder bedragen.

De krachtlijnen:

- de ecotaksen op batterijen en wegwerpfotoapparaten blijven. In de praktijk wordt er op deze producten géén ecotaks geheven, omdat de industrie een recyclagesysteem heeft opgezet en zo de ecotaksen wist te vermijden. Dat blijft zo.

- de ecotaks op papier en op pesticiden wordt afgeschaft. In de plaats daarvan werkt de regering met normen van wat wel en niet meer mag, hoeveel gerecycleerd papier er moet gebruikt worden in nieuw papier,...

- de invoering van een ecotaks op drankverpakkingen wordt uitgesteld

- vóór 31 maart 2001 komt er een nieuwe regeling voor drankverpakkingen. Die moet vóór 31 december 2001 in voege treden.

- bij de nieuwe regeling wil de regering vooral werken met ecobonussen via lagere BTW en accijnzen op recycleerbare drankverpakkingen en met een intensiever gebruik van terugbetaalbaar statiegeld voor herbruikbare verpakkingen

- lukt dit niet, dan kan ook worden gedacht aan ecotaksen op wegwerpverpakkingen.

Asielprocedure aanvaard

De regering keurde de nieuwe asielprocedure definitief goed. Het wetsontwerp gaat nu naar de Raad van State voor advies, waarna het parlement zich over de nieuwe procedure kan uitspreken. Die nieuwe procedure houdt o.a. in dat voor asielzoekers uit veilige landen, dus landen waar er geen politieke vervolgingen zijn, een verkorte procedure geldt. Pascal Smet wordt de nieuwe commissaris-generaal voor de vluchtelingen. Hij volgt zijn huidige baas Luc De Smet op. De regering besliste ook dat leegstaande gebouwen kunnen worden opgeëist om vluchtelingen in onder te brengen.

Nu in het nieuws