Waterfilters kunnen broeihaard van bacteriën worden

Procter & Gamble wil ons doen geloven dat ons kraantjeswater met een PUR-installatie moet gefilterd worden van onzuiverheden als lood, chloor en allerlei parasieten. Nochtans wordt het leidingwater volgens Europese normen behoorlijk streng gecontroleerd en mag het dus 'veilig' worden genoemd. Bovendien kunnen waterfilters vervelende bacteriële infecties veroorzaken.

Karin Vanheusden

BR>Affiches en tv-spots proberen de consument de jongste weken te overtuigen dat ze om lekker en gezond water te drinken dringend een PUR-apparaat op hun kraan moeten installeren. Het bespaart je de kosten van flessenwater, zegt de producent die weet dat België één van de landen is in Europa met het grootste verbruik aan flessenwater. Procter & Gamble geeft anderzijds toe dat ons leidingwater aan strenge kwaliteitsnormen beantwoordt, maar zegt tegelijkertijd dat bepaalde concentraties van onzuiverheden en metalen in ons water kunnen voorkomen. Een PUR-waterfilter is volgens hen dus een gepermitteerde luxe.

Wat zegt Test Aankoop?

De consumentenorganisatie is momenteel bezig met een test van waterfilters én met een nieuwe test van het leidingwater, maar kan voorlopig geen resultaten vrijgeven. "We hebben het leidingwater getest in 1997, maar omdat zo'n enquête afhankelijk is van een momentopname, zijn die resultaten niet meer relevant", zegt Ivo Mechels van

Test Aankoop

. Toen kreeg het leidingwater, dat naar wettelijke normen op 61 gezondheidsparameters wordt gecontroleerd, "een voldoende" mee. Maar het kon nog beter.

Test Aankoop

waarschuwt anderzijds voor slecht onderhouden waterfilters die de oorzaak kunnen zijn van bacteriële infecties, die je serieus ziek kunnen maken.

Wat zeggen de Antwerpse Waterwerken?

"Het leidingwater wordt streng gecontroleerd en is perfect gezond om te drinken", zegt Wim Van Craenebroeck, wateringenieur bij de AWW. "Begin volgend jaar komt er een nieuwe, nog strengere Europese richtlijn, waaraan onze wetgeving zal worden aangepast."

"Die waterfilters kunnen inderdaad de chloorgeur, die trouwens volledig onschuldig is, uit het water nemen, maar anderzijds houden zo'n filters ook gevaren in. Er stroomt niet constant water door die filters (bijvoorbeeld als je water neemt voor de afwas), wat betekent dat bacteriën zich in de kool - stof gebruikt om bacteriën weg te filteren - kunnen vastzetten. Die filters moeten geregeld worden vervangen, en dat wordt nogal eens vergeten."

Wat met parasieten als cryptosporidium en giardia? "Dat zijn micro-organismen die kunnen leiden tot epidemieën als buikloop, maar die worden consequent uit het leidingwater gezuiverd."

Wat met lood? "Dat heeft enkel te maken met de leidingen. In de grote steden zijn inderdaad nog binneninstallaties en aansluitingen van buiten naar binnen in lood, maar die worden systematisch vervangen."

Wat met pesticiden? "De actieve koolfilters van de waterbedrijven halen de pesticiden, die in land- en tuinbouw worden gebruikt en zo in het grondwater terecht komen, eruit."

Wat met nitraten, slecht voor zwangere vrouwen en zuigelingen? "De maximum toegestane hoeveelheid is 50 mg/l, in ons leidingwater zit 11,8 mg NO3/l." Volgens

Test Aankoop

(februari 1997) is de wet hier niet streng genoeg, maar ook de PUR-waterfilter haalt geen nitraten uit het leidingwater.

Wat zeggen wij?

Als leek kunnen we enkel de smaak testen. Na een blinde test (twee keer gedaan) ging onze voorkeur naar ... het kraantjeswater.

Een PUR-waterfilter kost 1.599 frank (voor 379 l), een navulpak kost 699 frank.