Betere opvang voor gefailleerden

Er komt een betere opvang voor gefailleerde zelfstandigen. Wie aan enkele voorwaarden voldoet, krijgt straks gedurende zes maanden een uitkering tegenover twee maanden tot nog toe.

Johan Van Geyte

BR>Vandaag ontvangen gefailleerde zelfstandigen gedurende twee maanden een uitkering. Voor een alleenstaande bedraagt die 25.000 frank. Wie ook iemand ten laste heeft, vangt 35.000 frank. Verder behouden de betrokkenen gedurende maximaal een jaar hun rechten op de tussenkomst van de ziekteverzekering.

Maar daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Zo krijgt de gefailleerde pas de tussenkomst als hij geen nieuwe beroepsactiviteit uitoefent. Ook mag hij of zij geen rechten halen uit de sociale zekerheid van de echtgenoot. En evenmin mogen er nieuwe rechten zijn geopend. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als de gefailleerde reeds zijn sociale bijdrage had betaald voor het kwartaal waarin hij failliet ging.

Deze voorwaarden maakten dat slechts weinig gefailleerde zelfstandigen effectief konden genieten van een uitkering. Volgens minister Jaak Gabriëls ging het in 1999 slechts om 5% van de betrokkenen. Het budget van 175 miljoen frank dat de overheid uittrok, werd dan ook slechts voor 17,5 miljoen frank uitgegeven.

Op voorstel van Gabriëls komt er nu een aanpassing. Er blijven slechts drie voorwaarden over: failliet zijn, geen beroepsactiviteit uitoefenen en geen vervangingsinkomen genieten. De overige vervallen.

Ook komt er een verlenging van de tussenkomst. Die zal zes maanden worden uitbetaald tegenover twee maanden nu.

Nu in het nieuws