Kerstviering op internet

De oecumenische kerstnachtdienst die op kerstavond, zondag 24 december, om half negen in de Martinikerk in Groningen wordt gehouden, is vanaf tien uur 's avonds te zien op het internet. Zes weken lang kan de dienst via www.internetkerkdienst.nl. in beeld en geluid worden gevolgd.

GPD

BR>Het is voor het eerst dat een interkerkelijke dienst op het internet kan worden bekeken. De zeven gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Groningen en Haren zijn al langer actief op het internet. Een werkgroep uit deze kerken verzorgde op 20 juni 1999 de eerste 'gewone' kerkdienst die live via het internet was te volgen. Vanaf 18 juni van dit jaar wordt er wekelijks een uitzending vertoond, die 's zondags rond de 100 tot 150 bezoekers trekt en doordeweeks ongeveer twintig. Deze werkgroep neemt nu ook de oecumenische dienst voor haar rekening. Het initiatief is landelijk uniek.

Thema van de kerstnachtdienst luidt: 'Het Kind overwint'. Er staat veel zang en muziek op het programma. Medewerking verlenen het harmoniegezelschap 'Patrimonium' en het christelijk»Mannenkoor Assen. Korte meditaties worden gehouden»door de voorgangers F. Boon (gereformeerd) en P.J. den Hertog (christelijk gereformeerd).

Nu in het nieuws