Vrouwen doen hun intrede in Haachtse schepencollege

De nieuwe beleidsploeg in Haacht heeft over de takenverdeling van het schepencollege beslist. Een opvallend feit: de schepenen zijn netjes over de drie partijen verdeeld. VLD, SP en DNA hebben elk twee zitjes in het schepencollege. Voor de eerste maal heeft Haacht ook twee vrouwelijke schepenen.

Koen Bruelemans

BR>De nieuwe Haachtse coalitie heeft de bevoegdheden van het schepencollege verdeeld. De drie coalitiepartners beslisten om de zes beschikbare zetels evenredig te verdelen. "Onze coalitie verdedigt de gelijkheid van beheer", vertelt toekomstig burgemeester Mon Fillet (VLD). "Wij willen geen wanverhoudingen. Zo kan elke partij ten volle haar rechten en haar programma verdedigen. Deze verdeling moet er ook voor zorgen dat het schepencollege unanieme beslissingen kan nemen."

Mon Fillet krijgt als burgemeester de bevoegdheid over politie, burgerlijke stand, handel en landbouw en nijverheid. VLD-politica Ann Somers neemt openbare werken en verkeer voor haar rekening. Zij erft dus het zware dossier over de herinrichting van de doortocht van het verkeer in Haacht.

De SP zendt Jacques Roggen en Jos Bogaerts naar het schepencollege. Financiën en onderwijs vormen de toekomstige verantwoordelijkheid van Jacques Roggen. Jos Bogaerts mag zich ontfermen over ruimtelijke ordening en leefmilieu.

De laatste twee schepenen komen uit de DNA-ploeg. Marc Vermylen krijgt jeugd, sport, cultuur en toerisme onder zich. Linda De Cat wordt schepen van informatie, gelijke kansen, noord-zuidbeleid (de huidige ontwikkelingssamenwerking), lokaal woonbeleid en senioren.

Met Ann Somers en Linda De Cat zetelen nu ook voor de eerste maal twee vrouwelijke schepenen in het Haachtse schepencollege.

De SP levert tot slot ook de nieuwe OCMW-voorzitter. Met Viviane Netels staat ook hier een vrouw aan het hoofd.

Nu in het nieuws