Nieuwkomer in Nijlens college mag financiën beheren

De Nijlense CVP is rond met de verdeling van de bevoegdheden van haar schepenen. De meeste schepenen behouden hun huidige bevoegdheden. Nieuwkomer Geert Verelst wordt meteen verantwoordelijk voor de Nijlense begroting.

Bert Moons

BR>De toekomstige schepenen van de CVP hebben een akkoord bereikt over de verdeling van de bevoegdheden tijdens de volgende bestuursperiode. De partijraad heeft het akkoord intussen ook bekrachtigd. Huidig schepen Paul Verbeeck krijgt de burgemeesterssjerp en is verantwoordelijk voor algemeen beleid, personeel, politie en brandweer. Marc Engelen behoudt zijn huidige bevoegdheden van onderwijs en toerisme en neemt er sociale zaken bij.

Romain Verreydt zal zich - net als tijdens de huidige legislatuur - over openbare werken buigen en voor Luc Van Looy geldt hetzelfde met leefmilieu en sport. Kersverse schepen Geert Verelst krijgt meteen enkele zware verantwoordelijkheden toegewezen. Zij wordt bevoegd voor financiën, begroting en lokale economie.

De CVP vormt net als afgelopen legislatuur een coalitie met VU-ID, dat twee schepenen levert. De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad is gepland op 2 januari. Hopelijk zijn alle katers van de nieuwjaarsviering dan doorgespoeld.

Nu in het nieuws