Schadelijk plantenvirus wordt nuttig

Een schadelijk plantenvirus voor tarwe kan in het lab nuttig worden gemaakt. Het tarwe mozaïekvirus leidt jaarlijks wereldwijd tot fikse opbrengstverliezen voor graantelers. Onderzoekers van de universiteit van Nebraska hebben echter de genetische code gekraakt van de boosdoener in tarwevelden. Ze hebben alle 9384 chemische letters of nucleotiden in kaart gebracht. Bij de genetische analyse ontdekten de wetenschappers enkele lege plekken in het genoom. Hierin kan nieuwe informatie worden gestopt die gunstig is voor de plant, zoals de aanmaak van extra eiwitten die de voedingswaarde verhogen.

Peter de Jaeger

BR>De veranderde virussen kunnen worden gebruikt om rechtstreeks te kijken wat het effect is van de inbreng van genen in volwassen granen. Plantdeskundigen kunnen bijvoorbeeld zien hoe de ingebrachte genen het plantenweefsel en de graanopbrengst beïnvloeden. Bij deze nieuwe aanpak kan sneller dan bij gangbare genetische technieken, die uitgaan van celculturen, worden gemeten wat vreemde genen teweeg brengen in tarwe. Dat scheelt tijd voor biotechnologen die bijvoorbeeld genen screenen die de opbrengst verhogen of de plant ongevoeliger maken voor plaaginsecten.

Een van de doelen van het team is om met de hulp van het virus eiwitten te vinden in de tarweplant die andere ziekteverwekkers onder de duim houdt door te voorkomen dat ze zich vermenigvuldigen. Als dat eenmaal lukt zal de technologie worden overgedragen aan plantenveredelaars die haar dan kunnen gebruiken om de gewenste eigenschappen in te brengen in nieuwe tarwelijnen.

Nu in het nieuws