VLD-middenstanders stemmen nieuwlichter Leysen weg

AntwerpenVan de zelfzekere liberale partij van 8 oktober bleef woensdagnacht in een spookachtig verlaten Alliance Hotel niets meer over. Het VLD-congres draaide uit op de gevreesde afrekening tussen Luc Bungeneers en Christian Leysen en een split in twee kampen. De middenstanders verlieten zegevierend de zaal. De nieuwlichters dropen ontredderd af.

Frank Heirman

BR>"Niet prettig, maar wat kan ik doen", zei de Antwerpse VLD-voorzitter Ludo Van Campenhout aangeslagen na afloop. Nochtans lag 's middags het scenario klaar om het conflict te vermijden. Luc Bungeneers had zich onder druk van partijvoorzitter Karel De Gucht teruggetrokken als kandidaat-schepen zodat de weg vrij lag voor de gecontesteerde Christian Leysen. Maar dat was buiten de waard, in casu de middenstandsvleugel, gerekend.

Terwijl Bungeneers de rol van zwijgzaam slachtoffer voor de goede zaak opnam, eisten zijn sympathisanten een afzonderlijke stemming per voorgestelde schepen zodat ze toch hun afkeur voor het arrangement konden uitdrukken.

Het manoeuvre van de partijtop om de tweedracht toe te dekken, werkte averechts. "Luc Bungeneers mag niets zeggen, maar mij kent mijnheer De Gucht niet en ik kan dus mijn mond roeren. Ik ben al veertig jaar lid en ik weet wel beter wat hier gaande is. Iemand uit Berlare moet zich hierin niet mengen", beet een VLD-lid uit Merksem van zich af.

"Wat ik te zeggen heb over mijnheer Leysen. Kijk, we hebben hier ooit havenmanager Huts zien komen en gaan. Die ging het ook allemaal doen. Daar hebben we geen boodschap aan. Luc heeft jaren gevochten voor de partij. Hij is van bij ons."

Nog een andere stem in de wandelgangen: "Vader Leysen zal dat allemaal wel geregeld hebben, zeker? Wat hebben wij in Antwerpen aan al die futuristische plannen van Christian Leysen. Dat er eens iets gebeurt voor die 32.000 middenstanders hier."

Ward Beysen zag de scheuring aankomen. "Ongelukkig gespeeld. In een rechtstreekse stemming had Leysen het misschien nipt gewonnen. Maar als je iets oplegt, wakker je het conflict aan."

Verdict

De Leysen-aanhangers wisten hoe laat het was. Na een uren durende stemming in twee ronden, viel na middernacht het gevreesde verdict. Bungeneers haalde het afgetekend: 144-88.

"Over de VLD Antwerpen kan je een boek schrijven, maar dit is vooral erg voor Antwerpen. Ik zie echt niet in wie nu de financiën zal saneren. De middenstanders halen hun slag thuis. Ze hebben schrik voor het nieuwe", oordeelde een Leysen-stem.

De verliezer hield zich waardig. Christian Leysen verklaarde na de stemming dat de spelregels werden gerespecteerd en dat hij gewoon gemeenteraadslid zou worden. Bungeneers verklaarde zich te zullen inzetten voor de middenstand en dat hij ook wel interesse had voor de departementen toerisme en economie. De zware opdracht van financiën, weggelegd voor Leysen, noemde hij geen must.

Leo Delwaide kreeg de ondankbare taak om het verdeelde congres uit te wuiven. "We hebben een goed akkoord met liberale accenten. Luc zal zijn mandaat krijgen op de terreinen die hij kent. Christian is een elegante en sportieve figuur die zich achter de ploeg zal scharen. Prettige kerstdagen." Het slotapplaus was bescheiden.