Schepen Ivo Moons verlaat Herentals

Print
Aftredend cultuurschepen Ivo Moons (CVP) gaat niet opnieuw zetelen in de Herentalse gemeenteraad. De inwoner van Morkhoven verhuist naar Antwerpen en ziet de combinatie tussen zijn druk internationaal werk en de lokale politiek steeds moeilijker worden.
BR>De voorbije legislatuur drukte Ivo Moons zijn stempel op de Herentalse politiek. De cultuurschepen trok mee aan de kar bij de restauratie van kasteel Le Paige en verzette hemel en aarde om Herentals aan een nieuwe bibliotheek te helpen. De uitbreiding van de cultuurdienst, de renaissance van het toneelfestival, de zomerconcerten op de Grote Markt waren nog meer initiatieven van Ivo Moons.
De verkiezingsnederlaag van de CVP op 8 oktober kwam voor de cultuurschepen hard aan. Zelf behoorde Ivo Moons wel tot het uitgedunde kransje CVP-verkozenen maar het heilige vuur was weg. Daarom kiest de oud-schepen resoluut voor zijn PR-job bij het diamantmuseum in Antwerpen. Die functie vergt veel internationale verplaatsingen vanuit de thuisbasis Antwerpen. Mede om practische redenen verhuist Ivo Moons naar Antwerpen. Marietje Van Wolputte uit de centrumgemeente Herentals is de eerste CVP-opvolger voor de vacante plaats in de gemeenteraad.
Nu in het nieuws