"Robert Mintjens is het slachtoffer van de huidige politieke toestand"

Print
Malle"De CVP van Malle heeft ex-burgemeester Robert Mintjens niet gedumpt. De nieuwe politieke toestand is er de oorzaak van dat hij uit de boot viel als toekomstig burgemeester of schepen", zegt partijgenote Maria Lauryssen.
BR>Robert Mintjens haalde zwaar uit naar de CVP omdat die tijdens de coalitiebesprekingen geen enkel mandaat voor hem uit de brand kon slepen. "Ik begrijp zijn teleurstelling, maar één van onze coalitiepartners, met name Grim, wilde niet dat Robert Mintjens deel zou uitmaken van het schepencollege. Volgens die groep verpersoonlijkt hij té veel de oude politieke cultuur", voegt Thierry van der Straten eraan toe. Hij en Maria Lauryssen zijn de twee nieuwe CVP-schepenen.
Maria Lauryssen: "Huidig en toekomstig burgemeester Harry Hendrickx (DBM) hield bij de onderhandelingen de touwtjes stevig in handen. Als de CVP niet toehapte, zou de VLD wel inspringen. Onze partij zat de voorbije zes jaar in de oppositie. Dat wilden we niet meer meemaken. We grepen dus onze kans om mee een stempel te drukken op het beleid".

Voldongen feit


De CVP stond naar eigen zeggen voor een voldongen feit. "Ik zag het liever anders, maar het aanbod van DBM-Grim was te nemen of te laten. Als de CVP de absolute meerderheid had behaald, of als we een tripartite hadden kunnen vormen met de VLD en de SP, was Robert Mintjens wél burgemeester geworden. Maar de kiezer besliste er anders over".
Maria Lauryssen wijst erop dat zij vroeger, toen zij samen met Robert Mintjens deel uitmaakte van het college, heel goed samenwerkten. "Het was een fijne tijd waarin we veel realiseerden. Daarom vind ik het pijnlijk dat hij nu zo scherp reageert. De CVP wilde hem niet persoonlijk treffen. Bewijs: we gaan zijn kleindochter Katleen Mintjens, die hem als raadslid opvolgt, met raad en daad bijstaan".
MEEST RECENT