Minderheidscollege van VLD en Agalev lijkt in de maak

SchildeDe CVP-partijraad heeft het akkoord met VLD-Agalev inhoudelijk goedgekeurd. Toch zit politiek Schilde amper tien dagen voor het verstrijken van de onderhandelingstermijn nog altijd in een impasse. Een minderheidscollege van VLD en Agalev lijkt in de maak. De mandaten vormen het grote struikelblok.

Guy Van Gestel

BR>De coalitiebesprekingen in Schilde zijn in hetzelfde bedje ziek als voorheen de Amerikaanse presidentsverkiezingen: telkens wanneer een definitieve beslissing in het verschiet ligt, duiken er nieuwe problemen op. Het geplande Sinterklaas-akkoord kwam er niet, en de nakende kerstdagen lijken evenmin veel goede wil los te weken.

Van bij de start van de onderhandelingen heeft de VLD vastgehouden aan het systeem-D'Hondt. Een proportionele mandatenverdeling levert het kartel van CVP en VU-ID twee schepenen en de OCMW-voorzitter op. Terwijl inhoudelijk de plooien tussen de twee grote partijen redelijk snel waren gladgestreken, blijft de verdeling van de postjes de CVP dwarszitten. Het OCMW-voorzitterschap compenseert voor de partij onvoldoende het verlies van een derde schepenzetel. De twee schepenmandaten zouden ook nog eens met kartelpartner VU-ID moeten worden gedeeld, zodat er van bestuurlijke macht weinig meer overblijft. Daarom wil de CVP absoluut een derde schepenzetel.

Deblokkeren

Bij de VLD begrijpen ze niet dat de CVP het OCMW-voorzitterschap zo onbetekenend acht. De liberalen vragen zelfs nadrukkelijk dat uittredend burgemeester Dirk Nuyts dit mandaat op zich neemt, en daarmee de politieke toestand in Schilde kan deblokkeren. "Wij hebben altijd een evenwichtig akkoord nagestreefd", aldus gedoodverfd kandidaat-burgemeester en parlementslid Yolande Avontroodt (VLD). "Ter elfder ure blijven hameren op postjes zoals de CVP doet, is spelen met vuur."

Op 2 januari moet het nieuwe college van burgemeester en schepenen geïnstalleerd zijn. De VLD en Agalev, die eerder al een akkoord bereikten, denken nu luidop aan een minderheidscollege. Wie deze bewindsploeg in moeilijke dossiers wil depanneren, is niet duidelijk.

Nu in het nieuws