In vogelvlucht door het Antwerpse bestuursakkoord

De partijcongressen van SP, VLD, CVP en Agalev buigen zich vandaag woensdag over het nieuwe bestuursakkoord voor Antwerpen. De leden oordelen of in het akkoord voldoende elementen zitten van hun eigen programma. We geven in vogelvlucht de inhoud van het bestuursakkoord.

Sacha Van Wiele

BR>

Snelle en goede dienstverlening

* Verscheidene diensten zullen naadloos op elkaar worden afgestemd. Een geboorte en een adreswijziging moet na een eenmalige mededeling een waterval van acties genereren. Bovendien moeten de Antwerpenaars op alle vlakken beter worden geïnformeerd en betrokken.

Culturele voortrekker

* Het stadsbestuur wil het netwerk van culturele centra en ontmoetingscentra uitbreiden naar Borgerhout, Ekeren, Hoboken en Linkeroever.

* Als de nodige middelen worden gevonden, dan engageert het stadsbestuur zich voor de bouw van het Museum aan de Stroom op het Eilandje. (GvA-foto Ludo Mariën)

Internationale allure

* Op het Eilandje is een Congrescentrum nodig met hotel en appartement. Planet Ocean moet uitgroeien tot één van de grootste aantrekkingspolen van Antwerpen. Antwerpen als mekka van de mode kan alleen als Belgische en andere ontwerpers hun nieuwe collecties voortaan in de stad zullen voorstellen.

Kindvriendelijkste stad

* Om kinderen meer ruimte te bieden, wil de stad nieuwe speelpleintjes en sportterreinen aanleggen. Extra overdekte speelruimten worden gezocht in onder andere schoolinfrastructuur.

* De Antwerpse jeugd kan zich ook verwachten aan een interactieve stadsradio.

Onderwijs voor de toekomst

* Levenslang leren is de rode draad in het hoofdstuk onderwijs. De scholen moeten een aangename leer- en leefomgeving zijn. Dat kan door onder andere groenbeplanting aan te brengen in of rond de scholen, een netwerk van huiswerkbegeleiding en een veilige schoolomgeving.

Sport voor iedereen

* Om het tekort aan sportinfrastructuur in Antwerpen weg te werken, wordt gedacht aan een openlucht-wielerpiste, een grotere indoorhall voor zaalsporten, nieuwe zwembaden en de sportinfrastructuur voor Berendrecht, Zandvliet en Lillo.

Een veilige stad

* Er worden eenmanspatrouilles te voet, per fiets en eventueel met honden ingevoerd. Het uitbreiden van politiekantoren die 24 uur op 24 bereikbaar zijn, wordt onderzocht. Prioriteiten zijn onder andere geweldsmisdrijven, verkeersagressie, vermogensmisdrijven, mensenhandel, hooliganisme, jeugdcriminaliteit en milieumisdrijven.

Sociale zaken en OCMW

* Het aanbieden van gemeubelde kamers zonder vergunning tegen woekerprijzen door huisjesmelkers wordt streng aangepakt. Het OCMW gaat samen met de stad een tweede nachtopvang voor daklozen tot stand brengen.

* Waar racisme en xenofobie het samenleven bedreigen, zal het stadsbestuur dit actief bestrijden door preventie en sensibilisering, waar nodig door krachtdadige beteugeling.

Plannen en werken met visie

* Een optimaal gebruik van schaarse ruimte in de kernstad impliceert selectief kiezen voor architecturaal waardevolle en tot de verbeelding sprekende hoogbouw.

* Om de werkzaamheden sneller te doen verlopen, worden de straten tijdelijk

verhuurd

aan de aannemer. Een goede communicatie met de bewoners is essentieel.

Meer groen in de stad

* Het uitpitten van woonblokken waar zich geen of weinig benutte ruimten bevinden. Het omvormen van braakgronden tot groengebieden voor de bevolking.

* Uitwerken van een groene wandeling langs beide oevers van de Schelde, zodat de bestaande groengebieden beter tot hun recht komen.

Een propere stad

* Voor het GFT-afval worden maatregelen uitgewerkt zodat dit afval in de zomer minder problemen geeft. Het streefdoel is om tweemaal per week een ophaling te organiseren. Glascontainers verdwijnen onder de grond. (GvA-foto Arlette Stubbe)

Samenwerken voor meer werk

* Door de binnenstedelijke economie te versterken, hoopt de stad op een substantiële groei in werkgelegenheid bij vooral de private sector.

Nu in het nieuws