Provincieraad houdt Vilvoordse coalitie nauwlettend in de gaten

Vlaams-Brabants gedeputeerde Toine De Coninck (SP) heeft gisteren (woensdag) gezegd dat het provinciebestuur zal nagaan of de twee Vilvoordse ex-FDF'ers zich houden aan hun belofte het Vlaams karakter van de stad te respecteren.

Ive Loockx, Belga

BR>Toine De Coninck is bevoegd voor het Vlaams karakter. Hij deed zijn uitspraken in antwoord op een mondelinge vraag van VLD-raadslid Jo De Ro. Toine De Coninck wees erop dat de gouverneur en niet de deputatie bevoegd is om in te grijpen bij schending van taalwetten.

De provincie ziet momenteel geen enkele reden om zich terug te trekken uit de sociale huisvestingsmaatschappij InterVilvoordse, iets waarmee de toekomstige Mechelse burgemeester Bart Somers (VLD) al mee dreigde. Somers vreest dat een van de ex-FDF'ers in deze maatschappij een mandaat zal krijgen. De Vilvoordse SP-voorman Hans Bonte stelde een tijd terug echter al dat dit zeker niet het geval zal zijn.

Ook Jan Laeremans (Vlaams Blok) bracht een communautaire kwestie naar voor. "Begin december dropte De Post bij zowat alle inwoners van Halle-Vilvoorde een ééntalige folder van Le Soir in de bus", zegt Laeremans. "Ik moet tot mijn grote spijt constateren dat de taalwet dergelijke provocatie toelaat. Daarom stel ik voor om de Walen van hetzelfde laken een broek te geven."

Provincieraadslid Willy Schollaert (VLD) noemde het voorstel ronduit belachelijk. "De taalwet is niet van toepassing op privé-aangelegenheden. Postbodes kunnen uw brieven toch niet eerst openmaken om te zien in welke taal die is geschreven." De provincieraad stemde het voorstel van Laeremans weg.

Tenslotte had de stad Aarschot de provincie verzocht om een deel van de provincieweg Leuven-Aarschot over te dragen. De provincieraad ging daar gisteren unaniem mee akkoord. Het gaat om de Martelarenstraat en de Leuvensestraat en een deel van de Leuvensesteenweg, tussen het Kapitein Gilsonplein en de Albertlaan.

Nu in het nieuws