Vakbonden keuren ontwerp professioneel akkoord goed

Het federaal comite van het ABVV heeft dinsdag het ontwerp van interprofessioneel akkoord met 67,5 pct van de stemmen goedgekeurd, de algemene raad van het ACV deed dat 266 stemmen voor en 45 stemmen tegen en het nationaal comite van het ACLVB keurde het akkoord goed met een meederheid van 80 pct.

Belga

BR>Bij het ABVV stemde 67,5 pct voor, er werden 23,8 pct tegenstemmen opgetekend en 8,6 pct onthield zich. Volgens het ACV van haar kant is de goedkeuring door de vakbond te danken aan het uniek karakter van het akkoord voor alle werknmers en in eerste instantie voor de werknemers in minder sterke sectoren. Daarnaast ook aan de kwalitatief en kwantitatief sterke punten in het akkoord, aldus het ACV dinsdag in een mededeling.

Kwalitatief sterke punten voor het ACV zijn een duidelijk onderhandelingsmarge voor koopkracht, dubbel vakantiegeld voor 4 weken verlof en de verhoogde aftrek van forfaitaire beroepskosten. Kwalitatief sterk noemt de vakbond het recht op tijdkrediet en de 4-dagenwerkweek en het behoud van alle brugpensioenregelingen.

Dat er geen algemene goedkeuring van het akkoord kwam ligt volgens het ACV aan de vermindering van het vakantiegeld voor toekomstige afgestudeerden, de niet doorgedreven harmonisering van arbeiders- en bediendenstatuten en het uitblijven van syndicale vertegenwoordiging in KMO's.

Het ACLB ten slotte merkt op dat de werknemers het behoud van de strakke loonnorm in de huidige conjunctuur moeilijk kunnen begrijpen. De instandhouding van het brugpensioen en de eindeloopbaanregeling zijn wel punten die in de richting gaan van de eisen van de liberale vakbond, luidt het in een mededeling.

Het ACLVB vindt ook de bepalingen op het vlak van het tijdskrediet een opening in de problematiek van het onthaasten.

Nu in het nieuws