VLD moet zetel in OCMW-raad Turnhout afstaan

De Turnhoutse VLD houdt begin januari een ledencongres. Volgens een bron moet die vergadering zich uitspreken over een toetreding tot de bestuursmeerderheid met CVP. VLD-boegbeeld Dian Haegeman ontkracht dat bericht. Wel is intussen duidelijk dat de liberalen maar één zitje in de OCMW-raad overhouden.

Hans Otten

BR>De Turnhoutse VLD maakte eind november, na enkele bewogen weken, bekend dat de huidige schepenen Dian Haegeman en Pierre Gladiné, en nieuwkomer Tom Van Even vanaf 1 januari 2001 deel uitmaken van het schepencollege. Toch doet een en ander vermoeden dat het nog geen koek en ei is bij de liberalen.

Zo organiseert VLD op 5 januari een ledencongres, volgens bepaalde bronnen om over een deelname aan de meerderheid te beslissen. En dat terwijl de nieuwe gemeenteraad twee dagen eerder, op 3 januari, wordt geïnstalleerd.

"Het is geen echt ledencongres, maar een vergadering die de leden voor de OCMW- en de politieraad moet aanduiden", reageert VLD-kopman Dian Haegeman. "De voordracht van de schepenen en gemeenteraadsleden gebeurde afgelopen vrijdag. De bemiddelaar van VLD-nationaal onderhandelde daarvoor. Zowel de fractie als het bestuur stemden in."

Volgens Haegeman gaf Luc Boermans wegens onverenigbaarheid zijn ontslag. Dat is de gangbare procedure om zijn echtgenote Mieke Claessen toe te laten haar zitje in de raad in te nemen.

Het aantal liberale zitjes in de Turnhoutse OCMW-raad is intussen ook gehalveerd tot één. Dat gaat ten voordele van de CVP, die een meerderheid van zes op de elf zetels verwerft. "Die beslissing moet het schepencollege nog nemen. Maar het klopt wel", zegt Haegeman. "Dat is de prijs die we betalen voor een derde schepenzetel."

Nu in het nieuws