VLD en OK hopen op serene overdracht schepenmandaten in Putte

De nieuwe VLD-Onafhankelijke Kring-meerderheid hoopt dat de overdracht van de bevoegdheden sereen mag verlopen. Dit nadat de bestendige deputatie vorige week de klachten van CVP, SP en Agalev tegen de verkiezingen van Putte ongegrond verklaarde. De betrokken partijen beraden zich nader over wat ze gaan doen.

Pierre Anthonissen

BR>De nieuwe VLD-OK-meerderheid is uiteraard tevreden met de uitspraak van de bestendige deputatie. Daarbij stond advocaat en voormalig VLD-gemeenteraadslid Wim Dom de VLD bij, de burgemeester van Bonheiden Eric Duchesne OK, huidig schepen Luc Van kelst de CVP en advocaat Verschueren de SP.

Huidig burgemeester Roger Janssens (CVP) had samen met Mario Van Essche (SP) en Frans Coenen (Agalev) een klacht ingediend tegen de verkiezingen omdat de kiesbureaus te lang waren opengebleven en een aantal kandidaten de uitgavenformulieren niet of fout zouden hebben ingevuld. Roger Janssens zegt de betekening van de uitspraak van de bestendige deputatie af te wachten. "Daarna overleggen we hoe we daarop gaan reageren", aldus de burgemeester. Het is niet uitgesloten dat de klagende partijen in beroep gaan bij de Raad van State.

"Wij hebben altijd het volste vertrouwen gehad in een goede afloop van de klachten", vertelt toekomstig burgemeester Peter Gysbrechts (VLD). Eerste schepen Chris Bosmans (OK) bevestigt dat zij evenmin twijfels had.

Het nieuwe schepencollege hoopt in het belang van de gemeente in alle sereniteit te kunnen verder werken aan de overdracht van de bevoegdheden en de installatie van het nieuwe schepencollege. Die vindt plaats tijdens de installatievergadering, vermoedelijk op donderdag 4 januari om 19 uur.

Nu in het nieuws