Klacht tegen burgemeester Herselt komt voor Raad van State

Zes leden van de Herseltse oppositiepartij Kartel stappen naar de Raad van State. Ze betwisten de beslissing van de bestendige deputatie, die hun klacht over de verkiezingscampagne van Luc Peetermans (CVP) verwierp. Opmerkelijk is wel dat ze bij de hoogste rechtbank beroep indienen zonder een advocaat in te schakelen.

Bart Timperman

BR>"Ons beroep betreft de eerste verwerping van onze klachten door de bestendige deputatie", zegt Wilfried Willems, een van de zes indieners van het beroep. "Wij blijven ervan overtuigd dat burgemeester Luc Peetermans het wetsartikel overtrad dat het uitdelen van gadgets in de verkiezingsperiode verbiedt. Voor het overige geven wij liever geen toelichting zolang de procedure loopt."

De zes aanhangers van oppositiepartij Kartel zien onder andere het uitdelen van flesjes nagellak op het bal van de burgemeester als een overtreding van dat verbod. "Het argument van burgemeester Peetermans dat zo'n geschenk ieder jaar wordt uitgedeeld, snijdt geen hout", vindt Willems. "Er ligt duidelijk een sperperiode vast voor de verkiezingen. En die moet worden gerespecteerd."

De zes indieners van het beroep hebben geen advocaat die hun dossier bepleit. "We verdedigden ons dossier ook voor de deputatie zelf", zegt Willems. "Er is geen reden om het nu anders te doen."

Luc Peetermans zegt alles te ondergaan. "Iedereen heeft het recht een klacht in te dienen. Dat moet ik aanvaarden. Maar ik begrijp niet goed dat ze toch naar de Raad van State stappen, nadat de deputatie vijf klachten heeft verworpen. Ik denk soms dat ze het alleen maar doen om mij op kosten te jagen. En de samenleving. Want die betaalt mee. Ik hoop dat alles snel achter de rug is."

In principe heeft de Raad van State nu twee maanden de tijd om een uitspraak te doen. De rechtbank heeft maar twee keuzes. Ofwel verwerpt het hoogste rechtscollege de klacht, ofwel verklaart ze het politiek mandaat van Luc Peetermans vervallen.

Nu in het nieuws