Coalitiepartners halen opgelucht adem

Grote opluchting bij de onderhandelaars van de Antwerpse SP, VLD, CVP en Agalev. Ondanks de beperkte financiële ruimte zeggen de partijen een goed bestuursakkoord te hebben opgesteld.

SVW

BR>

Burgemeester Leona Detiège (SP)

is optimistisch over de nieuwe beleidsploeg die ze de volgende zes jaar zal leiden. "We hadden de afgelopen weken constructieve gesprekken gevoerd", aldus de burgemeester. "Dat maakte het mogelijk om enkele knopen door te hakken. We zijn gestart met het moeilijkste: de financiële situatie van Antwerpen. Daarnaast bekeken we de samenwerking tussen het stedelijk beleid en de districten."

Ludo Van Campenhout, Antwerps VLD-voorzitter:

"De afgelopen dagen hebben we als een ploeg gewerkt aan het bestuursakkoord. Ik stap de volgende zes jaar optimistisch tegemoet. In het ontwerp van bestuursakkoord staat een aantal concrete projecten, maar we kunnen ze pas uitvoeren als we de financiële mogelijkheden daarvoor hebben gecreëerd. Ook over het protocol tussen de burgemeester en de schepen van Integrale Veiligheidszorg ben ik tevreden."

Marc Van Peel (CVP)

, toekomstig schepen, benadrukt het werk voor de decentralisatie en bestuurlijke organisatie. "De volgende zes maanden gaan we overleggen met de districtsbesturen. Uit deze gesprekken moet duidelijk worden welke bevoegdheden voor de stad zijn en welke voor de districten. De dienstverlening naar de bewoners toe moet na zes jaar vlotter en efficiënter zijn. De rode draad in het bestuursakkoord is voor mij de communicatie met de Antwerpenaars."

Chantal Pauwels, onderhandelaarster voor Agalev,

sluit zich aan bij het laatste punt van Marc Van Peel. "Daarnaast is het duidelijk dat de stad niet langer alles alleen kan uitvoeren. We hebben partners nodig. Binnen de economische sector hopen we op de ondernemers. Rond sport denken we aan de sportverenigingen. De stad reikt de hand aan derden."

Nu in het nieuws