Antwerpse burgemeester blijft veiligheidschef

Burgemeester Leona Detiège (SP) en de toekomstige schepen van Integraal Veiligheidsbeleid Dirk Grootjans (VLD) zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid in Antwerpen.

BR>De wettelijke bevoegdheden blijven (verplicht) bij burgemeester Detiège, die ook de eindverantwoordelijkheid heeft. Preventie wordt de bevoegdheid van schepen Dirk Grootjans.

Het felbesproken punt over het al dan niet actief opsporen van illegalen in Antwerpen, uit het vorige 'veiligheidsakkoord', werd vervangen. Als er aanwijzingen zijn dat er illegalen in Antwerpen verblijven, wordt hun woonplaats genoteerd en wordt het ministerie van Binnenlandse Zaken op de hoogte gebracht. Verder laat Antwerpen zich leiden door het federale asielbeleid.

Nu in het nieuws