Zieke longen mogen op pakje sigaretten

Het Europese parlement heeft woensdag in overweldigende meerderheid ingestemd met een maatregel die tabaksmakers verplicht minimaal 30 procent van de ruimte op het sigarettenpakje te gebruiken voor waarschuwingen tegen de gevaren van het roken. Op Belgische pakjes zou dat zelfs de helft van de oppervlakte zijn. De bal ligt nu in het kamp van de ministers van gezondheidszorg van de vijftien EU-lidstaten. Als zij vandaag het voorstel bekrachtigen, dan zal de wet in 2003 in de gehele Europese Unie worden ingevoerd. De Nederlandse VVD-europarlementarier Jules Maaten, de initiatiefnemer van het voorstel, toonde zich opgetogen na de stemming: "De industrie zal hier niet blij mee zijn." Maaten, die stelde dat er wereldwijd een tendens zichtbaar is om de verkoop van sigaretten terug te brengen, sprak de verwachting uit dat ook de ministers het voorstel zullen omhelzen. Volgens cijfers van de EU sterven er elk jaar een half miljoen Europeanen aan de gevolgen van het roken, hetgeen de lidstaten enorme sommen kost. Om dat aantal te laten dalen, zullen er voortaan - als het aan het Europees Parlement ligt - duidelijkere waarschuwingen op de pakjes worden afgedrukt.

BR>

Automaten

Van de voorkant van een pakje sigaretten wordt volgens het voorstel 30 procent gereserveerd voor gezondheidswaarschuwingen, van de achterkant 40 procent. In landen die tweetalig zijn, zoals Finland, bedraagt het minimale percentage 45 procent en in landen met drie officiële talen (België, Luxemburg) moet de waarschuwing zelfs minstens de helft van het pakje beslaan. Volgens het voorstel dat de europarlementariërs hebben aangenomen moet er ook op sigarettenautomaten voortaan worden gewaarschuwd voor de gevaren van tabak. Die waarschuwingen - hetzelfde geldt voor die op de pakjes - mogen niet alleen uit tekst bestaan, maar moeten ook de vorm krijgen van illustraties: een afbeelding van een zwarte, verteerde long of van het hersenletsel dat tabak kan veroorzaken, bijvoorbeeld.

Niet mild

Verder moeten de tabaksfabrikanten binnen de EU het teer- en nicotinegehalte in hun producten omlaag brengen, mogen ze geen kreten als 'light' of 'mild' meer gebruiken en mogen ze geen sigaretten meer exporteren naar landen buiten de EU die geen eigen grenzen hebben gesteld aan het teer- en nicotinegehalte in rookwaar. De tabaksmakers hadden maandenlang gelobbyd om de voorgestelde maatregel af te zwakken. Uiteindelijk stelden ze voor de waarschuwing voor de gevaren van tabak een kwart van het pakje te laten beslaan, aanzienlijk meer dan de 4 procent die daar voor nu staat, maar volgens de parlementsleden toch te weinig. Volgens de tabaksfirma's komen er 8.000 banen op de tocht te staan door de strengere wetgeving. Ze dreigen naar de rechter te stappen om de rechtsgeldigheid van de maatregel aan te vechten.

Nu in het nieuws