Belgische boeren verdienen 12 procent méér

Het reëel inkomen van de Europese boeren is in 2000 met gemiddeld 1,3 procent gestegen. Wat België betreft, was er zelfs een verhoging van 12,2 procent merkbaar, aldus berekeningen van Eurostat, het statistische orgaan van de Europese Unie.

Belga

BR>Uit de statistieken blijkt dat er tussen de lidstaten onderling heel wat verschillen merkbaar zijn. Zo is het landbouwersinkomen het jongste jaar gestegen in tien landen, waaronder Denemarken (24,1 pct), Finland (22 pct) en België (12,2 pct). Ons land werd in 1999 wel getroffen door de dioxinecrisis, die het inkomen van bepaalde categoriën boeren drastisch naar beneden haalde en een objectieve vergelijking bemoeilijkt. Enkel in Groot-Brittannië, Portugal, Oostenrijk en Italië verdienden de boeren dit jaar minder dan in 1999. Griekenland bleef status-quo.

Opmerkelijk is wel dat het inkomen in 2000 -ondanks de groei- lager ligt of gelijk is aan dat van vijf jaar terug.

De stijging van het inkomen per hoofd is volgens Eurostat het gevolg van de continue vermindering van het aantal arbeidskrachten. Daar staat tegenover dat de productie in Europa nagenoeg gelijk bleef, de kosten stegen tengevolge van de stijgende energieprijzen, de subsidies onveranderd bleven en de belastingen hoger werden.

Eurostat merkt tenslotte op dat de meest recente evolutie met betrekking tot de veeboeren, als gevolg van de onrust die er in Europa heerst over de gekkekoeienziekte, nog niet in de berekeningen werd opgenomen.