Rijzende ster Leysen wordt vallende ster

Het is waarschijnlijk veel meer een botsing van karakters dan de klassieke politieke broedermoord, maar het resultaat is hetzelfde: de ster van Christian Leysen in de VLD is erg aan het verbleken. Hoe is het mogelijk dat een succesrijk ondernemer dreigt te verzinken in een politiek moeras?

Roger Van Houtte

BR>Een intern VLD-grapje schetst de positie van Leysen.

Wie is de schuld van alles? Antwoord: Leysen. Waarom ging het vroeger zoveel beter? Een lettertje verschil: Beysen.

Er wordt in Antwerpse VLD-kringen geen geheim meer van gemaakt: Christian Leysen ligt niet goed in de VLD. Hij gedraagt zich als een BV. Een uit het zakenleven dan wel, maar niettemin een BV.

De klachten blijven veeleer vaag. Dat hij geen talenten zou hebben, is niet echt geloofwaardig. Christian Leysen (46) heeft de dagelijkse leiding van het maritiem en logistiek bedrijf Ahlers, is voorzitter van de investeringsgroep AXE, richtte het informaticabedrijf Xylos op en stichtte ook nog een dienstverlenend milieubedrijf. Zonder talent doe je dat niet. Maar dat is niet hetzelfde als politiek talent.

Grote ondernemers hebben de neiging te zeggen dat een stadsbestuur op dezelfde wijze moet worden gerund als een privé-bedrijf, al heeft de stad niet de bedoeling winst te maken. Soms vinden ze dat het principe ook geldt voor een politieke partij. Dan is de botsing nabij, want een partij is geen bedrijf, maar een vereniging van mensen die zich achter dezelfde idealen scharen.

Tegenkandidaten

Ervaren politici in de VLD spreken van een groot probleem-Leysen. "Als het vandaag tot een stemming zou komen, dan verliest hij het van Luc Bungeneers en wellicht ook van andere tegenkandidaten. Hij kan dan nog wel de steun hebben van de nationale voorzitter, het zijn de Antwerpse leden die moeten stemmen."

In de VLD zijn oefeningen bezig om de bevoegdheden te herschikken, maar het is niet makkelijk om eruit te komen. Volgens sommigen moet Leo Delwaide naast de Haven ook Financiën nemen, maar anderen vinden dat geen goede oplossing. Ann Coolsaet zal wel Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken behouden. Misschien komt daar nog Stedelijke Ontwikkeling bij. Luc Bungeneers zou schepen kunnen worden van Economie, Middenstand en Toerisme. Dirk Grootjans blijft in dit plaatje schepen van Integrale Veiligheidszorg. De VLD is er nog niet mee rond, niet met een oplossing voor het 'probleem-Leysen' noch met een bevoegdheidsherschikking.

Nu in het nieuws