Verkiezingen in Putte zijn correct verlopen

De bestendige deputatie van Antwerpen heeft de klachten tegen de gemeenteraadsverkiezingen in Putte verworpen. Enkele partijen hadden klachten over zowel het verloop van de verkiezingen als over de verkiezingsuitgaven ingediend.

Sacha Van Wiele

BR>Het was voor de bestendige deputatie geen eenvoudige klus om tot een uitspraak te komen. De betrokken partijen kwamen donderdag hun positie verdedigen. Door de complexiteit volgde pas vrijdagavond een uitspraak.

De eerste klacht was ingediend door CVP, SP en Agalev. De partijen namen het niet dat het kiesbureau in de feesthallen was opengebleven tot 13.30 uur in plaats van 13 uur. De voorzitter nam deze beslissing omdat heel wat kiezers door verkeershinder anders niet tijdig in het kiesbureau geraakten.

De drie partijen klaagden ook over de verkiezingsuitgaven van zeven kandidaten van de twee nieuwe meerderheidspartijen VLD en OK. Beiden zouden de uitgavenformulieren niet of fout hebben ingevuld.

De bestendige deputatie besliste om beide klachten te verwerpen. De gemeenteraadsverkiezingen in Putte zijn dus geldig. "De deputatie verwierp ook de klacht over de verkiezingsuitgaven", zegt bestendig afgevaardigde Ludo Helsen (CVP), woordvoerder van de bestendige deputatie. "We hebben ze vergeleken met gelijkaardige klachten op andere plaatsen. De betrokkenen van VLD en OK hebben ons overtuigd van hun standpunt."

Nu in het nieuws