Klacht VLD-kopman Berlare ongegrond

De diverse klachten die VLD-kopman Karel De Gucht tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober indiende, zijn vrijdag door het provinciebestuur als ongegrond afgewezen. De Gucht, die een handvol stemmen te kort kwam om de CVP van haar troon te stoten, maakte onder meer bezwaar tegen het afleveren van volmachten aan personen die niet voldeden aan de voorwaarden inzake bloed- en aanverwantschap. Een groot aantal inwoners van het rusthuis in Overmere kreeg zijn oproepingsbrief niet in handen. Volgens De Gucht besliste de directie eigenmachtig om voor die mensen ziekte-attesten op te stellen.

HDR

BR>Een CVP-kandidaat bezorgde aan alle kiezers een brief met een publicatie als bijlage. De Gucht voerde aan dat die publicatie een krachtens de wet verboden gadget of geschenk was. Hij zag ook graten in de deelname van twee schepenen die voor de rechtbank schuldig werden bevonden aan belangenneming.

Nu in het nieuws