L&H wil concordaat van drie tot zes maanden

Het Ieperse spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie gaat begin volgende week voor het Gentse hof van beroep een tweede poging wagen om het concordaat te krijgen. Voorzitter Roel Pieper hoopt dat tegen dan - eindelijk - ook de resultaten van de KPMG-audit zullen beschikbaar zijn.

Koen Lambrecht

BR>L&H-voorzitter Roel Pieper klonk vrijdag tegelijk rustig en hoopvol. "Wij zijn ervan overtuigd dat

Chapter 11

of een gerechtelijk akkoord de juiste strategie is", zei hij. Die piste wordt dan ook moedig verder bewandeld. Beide formules beschermen het bedrijf tegen zijn schuldeisers. Zij kunnen dan geen beslag meer leggen op delen van de noodlijdende onderneming.

De raad van bestuur van L&H kondigde dinsdagavond laat aan in beroep te gaan tegen de weigering van de Ieperse rechtbank van koophandel het concordaat toe te staan. Dat zal begin volgende week gebeuren voor het hof van beroep in Gent. Het dossier dat het spraaktechnologiebedrijf daar zal voorleggen, zal wat de eigenlijke herstructurering betreft niet zoveel verschillen van het plan dat in Ieper is ingediend. Pieper hoopt wel over bijkomende financiële gegevens uit de KPMG-audit te beschikken.

Tot het Gentse hof zal L&H het verzoek richten het Belgische concordaat zoveel mogelijk te laten samenlopen met de

Chapter 11

in de VS. Pieper hoopt de bescherming tegen schuldeisers te krijgen voor een periode van drie tot zes maanden.

Dat de raad van bestuur zou uiteenvallen in een Belgisch en een Amerikaans kamp, spreekt hij ten stelligste tegen. "Sinds mij acht weken gevraagd werd de raad van bestuur te leiden, worden alleen nog beslissingen genomen op unanieme basis", benadrukte hij. Het fantastische spionageverhaal waarmee de

Financieel Economische Tijd

deze week uitpakte, deed hij af als "speculatieve geruchten".

De activiteit bij L&H valt intussen niet stil. "De contracten stromen binnen, onze operaties genereren geldstromen en dank zij de nieuwe kredieten in de VS, kunnen wij de lonen nog enkele maanden lang betalen."

Nu in het nieuws