Rik Maes burgemeester van Grimbergen

De CVP-er Rik Maes (64) wordt de eerste twee jaar van de komende legislatuur burgemeester van Grimbergen. Nadien wordt hij opgevolgd door partijgenoot Eddy Willems (50). Maes is thans uittredend schepen van financiën en informatica en Willems OCMW-voorzitter. Om ervaring op te doen zal Eddy Willems de eerste twee jaar een schepenambt bekleden. De inhoud daarvan is nog niet ingevuld.

Belga

BR>In Grimbergen vormen de CVP, VLD en VU-ID de nieuwe meerderheid. Jean-Pol Olbrechts (CVP) was tot voor kort burgemeester van deze gemeente. Hij is ondertussen gedeputeerde geworden van de provincie Vlaams-Brabant. Partijgenoot Jacques Cauwenberghs is momenteel waarnemend burgemeester. Grimbergen werd de afgelopen zes jaar bestuurd door een coalitie van CVP, Gras (SP-Agalev) en VU.

Nu in het nieuws