Nieuwe sterke aanwijzigingen van vroeger leven op Mars

Wetenschappers zeggen in een beruchte meteorietsteen van Mars nieuwe aanwijzingen te hebben gevonden van een vroeger primitief leven op de Rode Planeet, zo staat te lezen in het jongste nummer van het wetenschappelijke vakblad Geochimica et Cosmochimica Acta.

Belga

BR>Een team onder leiding van Kathie Thomas-Keprta van de groep Lockheed Martin in het Johnson Space Centre van de NASA zegt met een elektronenmicroscoop in meteoriet ALH84001 kleine magnetiet kristallen te hebben gevonden.

Op Aarde wordt magnetiet (Fe304) anorganisch geproduceerd. De in de Marsmeteoriet gevonden magnetiet kristallen zijn duidelijk bacteriologisch van oorsprong, zeggen de onderzoekers. Zij gelijken op kristallen van in het water levende bacterieën op Aarde die als een soort kompas naar voedsel en energie op zoek gaan.

De fameuze meteoriet heeft de grootte van een aardappel, en is aangetroffen op Antarctica waar hij al meer dan 13.000 jaar in het ijs lag. In 1996 veroorzaakten wetenschappers van de NASA wereldwijd voor opschudding toen zij aankondigden sporen van een vroeger primitief leven op Mars te hebben gevonden.

De wetenschappelijke discussie over de vondst blijft voortduren. In de jongste maanden maakte de NASA evenwel ook bekend sporen van vroeger water op Mars te hebben gevonden, zelfs van het bestaan van de zeeeën die velen er reeds hadden vermoed.

Nu in het nieuws