Voordracht burgemeester is klaar bij Willebroekse CVP

"Het schepencollege van Willebroek heeft geen ruzie en de volgende SP-CVP-coalitie heeft ook geen problemen", aldus schepen Toon Van Dyck (CVP). Het gonsde de voorbije dagen van de geruchten dat er wel problemen waren. Maar intussen heeft de CVP de voordrachtakte al ondertekend.

Jan Boey

BR>De uitspraak van gouverneur Camille Paulus dat Willebroek de enige gemeente is mét bestuursakkoord, maar zónder voordrachtakte van de burgemeester, versterkte het beeld dat er een probleem heerste.

Schepen Toon Van Dyck antwoordt formeel. "Ik heb pas vorige week dinsdag van de SP de voordrachtakte gekregen waarop de verkozenen moeten tekenen. Afgelopen maandag hadden we partijbestuur waarop alle aanwezigen de akte ondertekend hebben. De enige afwezige was Sonja Somers. Dinsdag voor het college ben ik even bij haar langsgegaan en heeft ook zij ondertekend", besluit Toon Van Dyck.

Hiermee is de voordrachtakte van de zijde van de CVP administratief rond. De SP moet de procedure nu verder afhandelen. Huidig burgemeester Elsie De Wachter heeft nog alle tijd. Ze kan zelfs nog begin 2001 de eed bij de gouverneur afleggen.

De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad heeft in Willebroek pas plaats op maandag 8 januari 2001.