Vlaams Blok wil Antwerpse OCMW-voorzitter

Het Vlaams Blok heeft haar Antwerpse gemeenteraadslid Staf Neel voorgedragen als kandidaat voor de functie van OCWM-voorzitter.

Patrick Van de Perre

BR>Volgens fractieleider Filip Dewinter om de SP, die het mandaat toekomt, uit de penarie te helpen. Het mag duidelijk zijn dat deze 'geste' van het Blok sarcastisch is bedoeld en geen schijn van kans maakt.

De nationaal SP-voorzitter plaatste vorige week een open vacature voor de functie van OCMW-voorzitter. Dat leidde ondertussen tot een twintigtal sollicitaties waaronder die van Staf Neel.

Staf Neel was ooit lid van de SP om nadien over te lopen naar het Vlaams Blok. Mocht hij enige hoop koesteren op het OCMW-mandaat zal ook dat hem niet helpen. Kandidaten die actief zijn in andere partijen komen niet in aanmerking.

Nu in het nieuws