Verraderlijke longziekte treft minstens één op de vijf rokers

Alleen ingewijden wisten ervan. Plots blijkt dat een ziekte met de rare naam COPD de derde belangrijkste doodsoorzaak is in Europa, erger dan astma. Ze begint epidemische afmetingen aan te nemen met zo'n 400.000 patiënten in België. De longspecialist Marc Decramer (UZ Leuven) is één van de initiatiefnemers van een campagne voor betere diagnose en behandeling.

Jos Vranckx

BR>Kortademigheid, hoesten, opgeven van fluimen, piepende ademhaling... Dat zijn de voornaamste symptomen van COPD (

Chronic Obstructive Pulmonary Disease

), een chronische aandoening waarbij de longfunctie geleidelijk en onomkeerbaar achteruitgaat. Ze treft vooral mannen tussen de 40 en 50 jaar. Maar de vrouwen zijn aan een versnelde inhaalbeweging bezig.

Hoe is het mogelijk dat een kwaal die zoveel voorkomt, zo weinig bekend is?

Professor Decramer, kliniekhoofd pneumologie UZ Leuven: "Men heeft altijd gedacht dat mensen zich dat hoesten en piepen zélf aandoen door te roken. Dat het hun eigen fout is. Men ging er bovendien van uit dat er niets aan te doen was. Maar ondertussen heeft men ontdekt dat de ziekte bepaalde typische kenmerken en een eigen verloop heeft. Van daaruit kon men op zoek gaan naar mogelijkheden om er iets aan te doen."

De belangrijkste reden waarom de ziekte nu pas boven water komt, is dat ze zo zwaar begin te wegen op het budget voor gezondheidszorg. "De kosten voor behandeling lopen hoog op, vanwege de hospitalisaties en intensieve zorgen. Amerikaanse studies tonen aan dat COPD twee- tot driemaal zo duur is als astma. Vier op de tien patiënten hebben zuurstoftherapie nodig."

Uitweg

Omdat de ziekte nog zo weinig bekend is, ook bij huisartsen, wordt de diagnose in meer dan 50% van de gevallen niet of verkeerd gesteld. "Alleen het topje van de ijsberg komt naar boven", zucht professor Decramer. "Vaak is er ook verwarring met astma of chronische bronchitis. De meeste huisartsen beschikken niet over de middelen om de juiste diagnose te stellen, want daarvoor heb je een

spirometer

nodig, een toestel dat de longfunctie meet. De patiënt moet ook een vragenlijst beantwoorden."

Welke uitweg hebben die patiënten?

Professor Decramer: "Stoppen met roken kan het verloop van de ziekte totaal veranderen. Eén op de vijf rokers wordt door COPD getroffen, maar roken kan niet de oorzaak zijn omdat vier op de vijf rokers de ziekte niet krijgen. Het is nog een raadsel waarome ene mens wel en de andere niet vatbaar is."

Een medicament dat de ziekte afremt is voorlopig nog niet beschikbaar.

"Het onderzoek naar doeltreffende geneesmiddelen zit in een stroomversnelling, de komende jaren zijn belangrijke doorbraken te verwachten. In afwachting is er wel medicatie om symptomen te verzachten. Andere mogelijkheden zijn revalidatie, longtransplantatie en chirurgie waarbij een stukje long wordt weggeknipt. Hoe sneller de diagnose wordt gesteld, hoe meer complicaties kunnen worden vermeden, want verloren longfuncties zijn niet te herstellen."